Deficit budžeta 68,5 miliona

Deficit budžeta koji je ostvaren u prvom kvartalu iznosi 68,5 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Deficit je, u odnosu na plan, manji 95,9 miliona eura, dok je u odnosu na prvi kvartal prošle godine manji 2,2 odsto ili skoro šest miliona eura.

Samo u martu Vlada je napravila minus od skoro 25 miliona, prenosi Dan.

Prihodi budžeta su od januara do marta iznosili 371,3 miliona eura, što je u odnosu na plan više 16,6 miliona ili 4,7 odsto, dok je u odnosu na isti prošlogodišnji period više 43,8 miliona eura ili 13,4 odsto.

"Sve najznačajnije kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na uporedni period, pri čemu je naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) veća 19,6 miliona eura, doprinosa 4,9 miliona i akciza 1,3 miliona", piše u izvještaju Ministarstva finansija o izvršenju budžeta u prvom kvartalu.

U izvještaju se dodaje da je pozitivno odstupanje poreskih prihoda rezultat rasta ekonomske aktivnosti, naplate poreskih potraživanja shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, kao i sprovođenja redefinisane akcizne politike.

 

Izdaci budžeta u prvom kvartalu iznosili su 439,8 miliona eura ili 9,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i u odnosu na planirane manji su 79,3 miliona eura, odnosno 15,3 odsto.

"U strukturi potrošnje, tekuća budžetska potrošnja ostvarena je na nivou od 191,6 miliona eura i manja je 38,6 miliona ili 16,8 odsto u odnosu na planiranu, dok je kapitalni budžet realizovan u iznosu od 57,8 odsto prvobitno planiranog.

Niže ostvarenje tekuće budžetske potrošnje rezultat je niže realizacije kapitalnih izdataka tekućeg budžeta i ostalih izdataka", piše u dokumentu resora koje vodi Darko Radunović.

U poređenju sa uporednim periodom prošle godine, izdaci su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 42,3 miliona eura, od čega se na kapitalni budžet odnosi 29 miliona, i to u dijelu projekta izgradnje prioritetne dionice autoputa.

 

 Izvor:RTCG