Odbijena žalba Radmile Vojvodić

Vrhovni sud odbio je žalbu Radmile Vojvodić na rješenje Upravnog suda koji se oglasio stvarno nenadležnim po tužbi koju je bivša rektorka podnijela protiv Univerziteta Crne Gore (UCG) (UCG) na odluku o njenom razrešenju.

Vrhovni sud je obio žalbu kao neosnovanu i ocijenio da je za suđenje u ovom predmetu nadležan Osnovni sud u Podgorici, kako je odlučeno i pobijanim rješenjem.

Upravni sud se rješenjem od 31. oktobra oglasio stvarno nenadležnim za postupanje po tužbi Vojvodić podnijete protiv UCG radi poništenja odluke njegovog Upravnog odbora kojom je razriješena dužnosti rektorkeVrhovni sud podsjeća da Upravni sud pobijanim rješenjem zaključuje da Odluka Upravnog odbora UCG o razrješenju rektora nije upravni akt, niti druga upravna aktivnost kojom se utvrđuje ili na drugi način utiče na prava, obaveze i pravne interese fizičkog ili pravnog lica kada je to zakonom propisano.

Kako se ističe, time nije ni nadležan za postupanje u predmetnoj pravnoj stvari, pa su neosnovani s tim u vezi drugačiji navodi podnijetog zahtjeva.Navodi se da se pogrešno Upravni sud u pobijanom rješenju poziva na odredbu člana 14 stav 1 tačka 3a Zakona o sudovima.

Izvor:Rtcg