Negativno mišljenje DRI, SNP prijavila nepostojećih 56.000 eura

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj Socijalističke narodne partije, i kroz 14 preporuka upozorila Socijalističku narodnu partiju na nepravilnosti koje su uticale na izražavanje negativnog mišljenja.

U izvještaju se navodi da je partija na čijem je čelu Vladimir Joković nerealno planira prihode i rashode, jer je utvrđeno da je umjesto planiranih 904.500 eura za prihode i rashode, SNP ostvarila prihode za 165. 553, a rashode za 171.957 eura manje od planiranih.

“Partija je u 2016. godini ostvarila prihode u iznosu od 738.946,94 eura što je za 165.553 eura manje u odnosu na planirane prihode, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 732.543 eura što je za 171.957 eura manje u odnosu na planirane rashode”, navodi DRI.

SNP je, navode revizori, dala pogrešne podatke o stanju novčanih sredstava na računima kod banaka, jer je u godišnjem izvještaju iskazala depozite na računima u iznosu od 112.347 eura.

Izvor:CdM