Vlada potpisala ugovor o izgradnji transfer stanice i reciklažnog dvorišta u Mojkovcu

Vlada Crne Gore potpisala je sa AD “Crnagoraput” Podgorica ugovor o izgradnji transfer stanice i reciklažnog dvorišta u opštini Mojkovac, vrijednog preko 1,9 miliona eura.

Projektom je predviđena transfer stanica sa sortirnicom za različite kategorije otpada. Kapacitet stacionarne prese za presovanje komunalnog otpada i punjenje kontejnera iznosi 215 metara kubnih po času. Izvođač radova ima rok od 18 mjeseci od uvođenja u posao da završi radove. Vlada Crne Gore snažno je posvećena razvoju Sjevera, a ključni preduslov za to je jačanje sveukupne infrastruktutre.

U tom kontekstu je važna i izgradnja transfer sanice i reciklažnog dvorišta u Mojkovcu.

Izvor: Vlada Crne Gore

Foto:  sr.wikipedia.org