Danas saslušanje u vezi sa funkcionisanjem Fonda za zaštitu depozita

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održaće danas konsultativno saslušanje u vezi sa funkcionisanjem Fonda za zaštitu depozita  nakon uvođenja stečaja u Invest banku Montenegro (IBM). Predstavnici Fonda ZD-a pozvani su da prisustvuju sjednici.

Savjet Centralne banke  je početkom januara donio rješenje o oduzimanju dozvole za rad IBM-u i uvođenju stečaja u toj banci.

FZD je obavezan da isplati 22,58 miliona eura za 2,73 hiljade deponenata IBMod čega je 2,34 hiljade građana. Isplata depozita preko poslovnica Societe Generale banke Montenegro, Hipotekarne i NLB banke je počela 28. januara, a do srijede je isplaćeno 12,02 miliona eura garantovanih depozita za 508 deponenata. IBM banka je ubrzo nakon uvođenja stečaja prestala da bude član Montenegroberze.

Izvor: AntenaM