Vlada pomaže siromašne, MA, ŽPCG...

Vlada Crne Gore utvrdila je na današnjoj sjednici rebalans budžeta za 2017. godinu, u iznosu od 9,5 miliona eura.

Taj novac će, kako je kazao ministar finansija Darko Radunović biti raspodijeljen u više resora. Ministrastvo ekonomije dobiće milion eura, za subvencije za struju “ranjihim kupcima”.

Za tekuću budžetsku rezervu opredijeljeno je 490.000 eura.Ministarstvo saobraćaja, dobiće 7,117 miliona eura. “Od toga 5,2 miliona eura za program civilnog vazduhoplovstva odnosno Montenegro erlajnsu i 1,9 miliona eura za Željeznički prevoz Crne Gore”, pojasnio je ministar finansija.Zavod za zapošljavanje iz rebalansa dobiće 893.601 eura.

“Radili smo bolje od plana i time obezbijedili više novca, to nam je dalo priliku da dodatna sredstva opredijelimo gdje procijenimo da je najpotrebnije, tačnije da izmirimo obaveze koje su dospjele, te obaveze da ne izmirimo sada čekale bi nas u sljedećoj godini”, kazao je Radunović i dodao da je cilj da u 2018. krenemo sa što manje obaveza.

izvor:rtcg