Javni saobraćaj nije prilagođen za OSI

Iako se problematika pristupačnosti i bezbjednog učešća u javnom saobraćaju  osoba s invaliditetom tretira kroz više zakonskih  propisa, u Crnoj Gori javni prevoz nije prilagođen za OSI, pa one ne mogu u potpunosti ostvariti svoje pravo na slobodno i bezbjedno kretanje, zaključeno je na debati koju je danas u Bijelom Polju organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.

Zakonski okvir i iskustva iz prakse u vezi s pristupačnošću javnog saobraćaja bila su teme današnje javne debate, na kojoj je svoja iskustva ispričao i Samir Guberinić iz Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom, istakavši da javni saobraćaj ne koristi već 15 godina, te da on u Bijelom Polju i ne postoji, jer samo nekoliko privatnih prevoznika ima određene linije, koje, kako je rekao, nijesu dostupne, niti prilagođene licima sa invaliditetom.

„U Bijelom Polju postoji samo jedno vozilo prilagođeno OSI, sa hidrauličnom rampom,  koje je u vlasništvu Dnevnog centra „Tisa“ i na raspolaganju samo njihovim korisnicima.  Nemamo ni  pravilno obilježena parking mjetsa za OSI, a ne postoji ni taxi prevoz koji je prilagođen potrebama osoba sa invaliditetom, iako u Odluci u taxi prevozu u članu 9 jasno stoji  da 5 % od vozila mora biti prilagođeno OSI“, ispričao je Guberinić, dodajući da problem predstavljaju i trotoari, koji nijesu prilagođeni osobama koje koriste invalidska kolica.

 „Mi imamo brojna dokumenta, planove, odluke, ali se oni ne primjenjuju  na pravi način, što je i razlog ovako nepovoljnog položaja OSI kada govorimo o pristupačnosti javnog saobraćaja “, zaključio je Guberinić.

Na današnjoj javnoj debati o značaju pristupačnosti javnog saobraćaja za osobe s invaliditetom govorila je i Lidija Bugarin, samostalna savjetnica za saobraćaj u Opštini Bijelo Polje.

Bugarin je danas osobama sa invaliditetom predstavila Pravilnik o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom.

„To je pravilnik koji omogućava osobama sa invaliditetom da ostvare povlasticu besplatnog parkiranja na teritoriji cijele Crne Gore, a u njemu su precizno definisani načini i uslovi pod kojima lica mogu ostvariti ova prava“, navela je Bugarin, ističući da ima dosta zloupotreba.

U Crnoj Gori ne postoji jedinstven opšti zakon koji se bavi pitanjem pristupačnosti lica s invaliditetom u svim segmentima društva, već je ova problematika tretirana kroz više propisa, a kako je danas istakao Milenko Vojičić, ključni propis jeste Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata.

„Kao osnovni zakon u oblasti Izgradnje, on predstavlja pravni osnov za stvaranje pristupačnog fizičkog okruženja za lica sa invaliditetom, u koje se na čak 13 mjesta pominju OSI“, kazao je Vojičić, napominjući da je i on bio član Radne grupe za izradu ovog zakona.

Vojičić se danas osvrnuo i na Zakon o zabrani diskriminacije lice sa invaliditetom, posebno na članove 5 i 13, kao i na Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, podsjetivši da je ova oblast regulisana i Zakonom o bezbjednosti saobraćaja i Zakonom o drumskom saobraćaju.

Javna debata o o značaju pristupačnosti javnog saobraćaja za OSI dio projekta je “Ovo su (i) naša mjesta”, koji  prema riječima aktivistkinje za prava osoba sa invaliditetom, Marine Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore sprovodi u sradnji sa Ministarstvom saobraćaja.

“Javna debata o značaju pristupačnosti javnog saobraćaja za osobe s invaliditetom nastavak je kampanje koje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore godinama već sprovodi u oblasti pristupačnosti javnog saobraćaja, posebno onih vidova koji se odnose na kretanje osoba sa invaliditetom u saobraćaju, pješčakih zona, odnsono onih mjesta gdje OSI treba da ostvaruju svoje slobodno i bezbjedno kretanje”, kazala je Vujačić.

Ona je napomenula da je cilj projekta, između ostalog, i razvijanje smjernica za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, koje se odnose na to kako OSI  mogu ostariti pravo na znak pristupačnosti za korišćenje parkinga, odnosno besplatan parking i parking prostor, kako mogu biti oslobođeni PDV-a i carine prilikom uvoza vozila prilagođenih OSI, generalno prava na korišćenje javnog saobraćaja i smjernica koja se odnosi na olakšice prilikom registracije vozila.

Realizacija projekta traje pet mjeseci, a odobrena sredstva za realizaciju iznose 4.748.53€.

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Darko Braič

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE