Novi LPA dobar temelj za promociju jednakosti i ravnopravnosti OSI

Opština Bijelo Polje od 2010. godine otpočela je donošenje akcionih planova koji uređuju oblast lica sa invaliditetom u cilju unapređenja položaja i uključivanja u društvo ovog dijela populacije, a novi Lokalni plan akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021. za cilj ima  omogućavanje, zaštitu i unapređenje jednakog uživanja svih ljudskih prava i sloboda lica sa invaliditetom.

Nacrt Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021, o kojem se danas raspravljalo, već je dostavljen Ministartsvu za ljudska i manjinska prava na mišljenje, a kako je saopštila koordinatorak Radne grupe i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saida Čikić, dobili su saglasnost na tekst.

“Na sam teksta Nacrta ovog LPA iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava nijesu imali primjedbe, tako da očekujemo kvalitetnu saradnju i partnerstvo na određenim aktivnostima, nakon usvajanja ovog LPA”, saoštila je danas Čikić, ističući da je Bijelo Polje prva opština koja je uradila Lokalni plan akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti.

Govoreći o strateškom okviru na koji se oslanja ovaj dokumnet Čikić je navela da su prilikom njegove izrade imali u vidu Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, za period 2017-2021 godina; Strategiju razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2018-2022. godina; Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Članica Radne grupe za izradu Nacrt Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021, Nada Ćetković, na današnjoj javnoj raspravi istakla je da će ovj LPA biti dobar temelj za promociju jednakosti.

“Radeći na ovom dokumentu prikupljali smo sve relevantne podatke, realno sagledali uslove u kojima žive i stvaraju lica sa invaliditetom, konsultovali se sa svim ustanova koje pružaju usluge OSI i tek onda izdvojili prioritene oblasti i to njih deset -  poštovanje dostojanstva ličnosti lica sa invaliditetom; diskriminacija u oblasti pristupačnosti; diskriminacija u postupcima pred organima lokalne uprave i javnih službi; u oblasti socijalne zaštite, adekvatnog životnog standarda, samostalnog života i života u zajednici; u oblasti privatnosti i porodičnih odnosa; diskriminacija u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja; u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja; diskriminacija u oblasti zdravstvene zaštite i pristupa adekvatnim pomagalima, u oblasti političkog i javnog života i u oblasti kulture, sporta i rekreacije. Vjerujemo da ćemo realizacijom niza aktivnosti koje su usmjerene na ove oblasti  postići ravnopravnost lica sa invaliditetom i stvoriti lokalnu zajednicu bez diskriminacije”, kazala je danas Ćetković.

U opštini Bijelo Polje prema popisu stanovništva 2011. godine, imalo je 6552 ili 14,2% lica sa smetnjama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Od toga 502 tj. 7,67% sa smetnjama u kretanju, 1017 tj. 15,72% sa smetnjama sluha, 1830 tj. 27,93% sa smetnjama vida, 875 tj. 13,35 % sa poremećajem pamćenja, koncentracije ili sporazumijevanja, a 2328 tj. 35,53% sa ostalim poteškoćama.

Sve ove osobe se, prema riječima Mirsada Dlakića, člana Radne grupe, svakodnevno susreću sa brojnim predrasudama, preprekama i još uvijek nemaju obezbijeđen status koji zaslužuju u društvu, a donošenjem Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021. teži se stvaranju društvenog miljea u kojem invaliditet, kao lično svojstvo, neće predstavljati razlog da se lica sa invliditetom posmatraju kao manje vrijedni članovi lokalne zajednice.

“Predrasude, negativni stavovi i mišljenja o osobama sa invaliditetom vode pravo u neizlječivu diskriminaciju. Takve stavove ja jako teško mijenjati, ali nije i nemoguće. To je dugotrajan i kontinuiran proces, u kome najznačajniju ulogu imaju upravo osobe sa invaliditetom i naravno dokumenti kao što je ovaj LPA. Nadam se da će odbornici Skupštine opštine u ovom Nacrtu Lokalnog plana akcije prepoznati kvalitetne mjere i aktivnosti, čijom realizacijom bi se umnogome smanjila diskriminacija i da će na jednoj od narednih sjednica lokalnog parlamenta usovojiti ovaj document”, naveo je Dlakić , koji je sekretar Organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac.

Pored Saida Čikić, Nade Ćetkoviće i Mirsada Dlakića, učešće u izradi Nacrta Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021. uzeli su i  Miloš Kljajević - Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Zoran Bošković - Sekretarijat za lokalnu samoupravu, član; Rasema Hekalo - Udruženje roditelja " Oaza ", Lidija Guberinić - Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje.

Opština Bijelo Polje konstantno ulaže napore da se poboljša i unaprijedi položaj OSI, o čemu govori podatak da su trenutno u fazi implementacije Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti (LPAI) za period 2017-2021. godina i Lokalni plan za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2017-2021. godina.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotriće sve primjedbe, predloge i sugestije učesnika današnje Javne rasprave.

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Vladimir Jelić, Darko Braič

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE