Napreduju radovi na izgradnji vodovoda u Bistrici

Od početka radova na izgradnji novog vodovoda kojim će Bistrica dobiti vodu sa izvorišta Banjica teku planiranom dinamikom.

U sklopu druge faze koja je počela krajem prošlog mjeseca planirana je izgradnja primarnog voda u dužini od 7 km, pumpnog postrojenja, hlorne stanice, kaptaže, sabirne šahte i elektro instalacije. Vodu sa izvorišta Banjica će dobiti Vizitoring centar, škola u Bistrici, kao i stanovnici u dijelu centra naselja do sela Ušanovići.

Vrijednost radova je 906.944 eura, koje finansira Opština Bijelo Polje iz kapitalnog budžeta.

Podsjećamo, ranije je Opština finansirala izgradnju rezervoara za vodu od 200m³ u iznosu od 150.000 eura. 

 

izvor i foto: bijelopolje.co.me