Počela besplatna obuka za zaštitare lica i imovine u Bijelom Polju

Urban Protection Training Centar Montenegro, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore juče je otpočeo obuku za zanimanje zaštitar/ka lica i imovine u Bijelom Polju.

Obuku, koja će trajati mjesec dana, do 18. oktobra, pohađa 30 lica sa evidencije ZZZCG.  Zanimanje zaštitar lica i movine i dalje je deficitarno, traženo i cijenjeno na tržištu rada u Crnoj Gori. Zbog toga Zavod za zapošljavanje često nezaposlenim licima omogućava besplatnu obuku, nakon čega kandidati polagažu ispite za dobijanje sertifikata UPTC MNE. Pravo da pohađaju kurs imaju osobe sa najmanje trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme.

“Potreba za licenciranim zaštitarima je sve veća, što može biti dragocjena informacija za nezaposlena lica. Vremenski interval od početka obuke do zaposlenja je relativno kratak, a praćen je sveobuhvatnom podrškom polaznika i brigom o njihovim potrebama”, saopštili su Urban Protection Training Centra Montenegro. Dodaju da zaštitari u svakom slučaju moraju imati dozvolu za rad, kako bi mogli legalno da rade i  ostvare svoja prava.

Saopštenje: Urban Protection Training Centar Montenegro