Jašarević: Zbirka "Magnum opus“ uspješno spaja elemente postmoderne i fantastične proze (video)

Danas je, u Kući Rista Ratkovića, promovisana knjiga pisca fantastične književnosti, Dragića Rabrenovića. Ova knjiga je zbir priča koje su ranije objavljivane u zbirkama regiona i  koje su nastajale u periodu od oko 10 godina.

Zbirka kratkih priča ,,Magnum opus“ predstavlja spoj natprirodnih i realističnih elemenata koji se stapaju u savršenu cjelinu, istakao je Adnadin Jašarević govoreći o knjizi. ,,Iako bi pisac možda tvrdio suprotno, ova zbirka priča jeste o bogu, ili bogovima... Zapravo o čovjekovoj potrebi da imade Boga, i, ne manjoj, da sa Bogom komunicira. Istina, taj i takvi nebesnici nisu uvijek svemogući i svevidi, niti određuju naše sudbine, ili im sude, no su nerijetko, bar u Rabrenovićevim pričama, nevoljni sudionici, što otvara nesagledive mogućnosti u božanskom propitivanju“, kazao je Jašarević i dodao da se u knjizi miješaju natprirodni elementi s onim realističnim. ,,Čitalac je u napasti natprirodno shvatiti i prihvatiti kao nenormalno. A opet, likovi unutar priča svjesni su natprirodnih elemenata sa onim realističnim, čitalac je u napasti natprirodno shvatiti i prihvatiti kao normalno. A opet, likovi unutar priča svjesni su natprirodnih elemenata kao nečeg nadrealnog, pa ih često teško prihvataju i sumnjaju u njih kao stvarne. Upravo ta sumnja je karakteristična za Rabrenovićeve priče. Besmrtnost tj. potraga za vječnim životom odlika je postmoderne proze koja ide ruku pod ruku sa fantastičnom prozom“, istakao je Jašarević.

Autor, Dragić Rabrenović, naglasio je da je knjiga zbir priča koje su objavljivane na različite teme u različitim antologijama. ,,Sve ove priče, iako su različite, imaju istu tematiku. One su izvučene iz etnosa i posađene u našu savremenost. Knjigu otvara priča ’Ristov susret sa Bogom’. Risto ima brojne pjesme u kojima govori o bogovima u koje nije vjerovao. Bilo je prirodno da priču posvetim Ristu, to jest njegovoj potrazi za bogovima, i to pitanje, da li su bogovi među nama ili mi među njima, otvara zbirku. Imam drugačije shvatanje Boga od zvaničnih poznatih religija i i dalje tragam za tim šta se može desiti ako čovjek ima sa jedne strane đavola, a sa druge zla, odnosno to je pitanje vječite borbe dobra i zla“, kazao je Rabrenović.

Tekst: Magdalena Smolović

Foto i video: Vladimir Jelić