Nakon realizacije projekta ,,Zapošljavanje LSI u oblasti pekarstva” tri OSI nastaviće svoj radni angažman u pekari ,,Šar”

Završna konferencija za medije povodom realizacije projekta ,,Zapošljavanje LSI u oblasti pekarstva”, koju je NVO ,,Centar za preduzetništvo” realizovala u partnerstvu sa pekarom ,,Šar”, održana je danas.

Koordinator projekta, Rafet Mulić, kazao je da je projekat uspjepšno realizovan, te da je obuku iz oblasti pekarstva završilo osam lica sa invaliditetom.

,,Glavne aktivnosti projekta bile su obuka osam osoba sa invaliditetom u oblasti pekarstva. Tokom tri mjeseca oni su stekli određena znanja i vještine, nakon čega je uslijedilo petomjesečno zapošljavanje pet lica. Od tog broja, tri lica sa invalididteom dobiće posao na najmanje devet mjeseci nakon isteka projekta. Poslodavac je bio veoma zainteresovan da svih pet OSI nastave radni angažman, međutim, dvije osobe koje su angažovane u ovkiru projekta, zbog zdravstvenih I priovatnih obaveza ne mogu nastaviti da rade”, naglasio je Mulić.

On je dodao da je realizacijom ovog projekta podignut nivo znanja i vještina OSI za zanimanja u oblasti pekarstva, unaprijeđen kapacitet poslovanja poslodavca u oblasti pekarske industrije, i kako je istakao, sprovedena kampanja sa ciljem stvaranja klastera pekara u Bijelom Polju.

Mulić je napomenuo da je projekat ,, Zapošljavanje LSI u oblasti pekarstva” realizovan u sklopu Grant šeme zapošljavanja i rehabilitacije lica sa invaliditetom, koji realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

,,Veliku zahvalnost dugujemo Zavodu za zapošljavanje, jer su ovi projekti zaista dali nemjerljiv doprinos integraciji lica sa invalididtetom u Crnoj Gori”, zaključio je koorinator projekta, Rafet Mulić.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje sa Biroa rada Bijelo Polje, Vesna Vujisić, kazala je da je projekat tekao u skladu sa planiranim aktivnostima.

,,Budžetska sredstva trošena su namjenski, ekonomski  i racionalno iskorištena, a ono što je najvažnije jeste da su OSI jako dobro obučene od strane mentora, a svakako i njihovo zaposlenje  je Zavodu za zapošljavanje jako bitno, i puno znači”, dodala je Vujisić na današnjoj konferenciji.

Biljana Lješnjak bila je angažovana u okviru projekta, a svakako će i nastaviti svoj radni angažman u pekari ,,Šar”. Ona je u izjavi za Radio Bijelo Polje kazala da je ovo jedno divno iskustvo.

,,Veoma nam znači ovaj angažman i imam samo pohvale za poslodavca. Posao koji obavljamo u skladu je sa našim mogućnostima, a osim poslodavcu, zahvalnost dugujemo i predstavnicima Zavoda za zapošljavanje. Do sada je bilo sve u redu, i vjerujem da će tako i ostati”, dodala je Lješnjak.

Autorka i foto: Eldina Bećirović