Uspješno realizovan projekat „Ravnopravni u zajednici“, osam OSI steklo nova znanja i vještine

U cilju smanjenja socijalne isključenosti lica sa invaliditetom, kroz osposobljavanje za nova zanimanja i zapošljavanje, bjelopoljske firme Promobile i Trafomont realizovale su projekat „Ravnopravni u zajednici“.

U okviru ovog projekta osam lica, sa umjerenim i lakšim stepenom invaliditeta, uspješno je obučeno za rad na pozicijama - prodavac mobilnih telefona i bijele tehnike, administrativni radnik, pomoćnik montera rasvjete, serviser štampača i tonera.

„Zaista smo jako zadovoljni realizacijom ovog projekta, koji je podržao i Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a koji je svakako unaprijedio ambijent za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Uspjeli smo da obučimo svih osam lica za razna zanimanja, da opremimo rana mjesta i da ih sve zaposlimo na period od pet mjeseci, a iako je bilo planirano da poslije završetka projekta njih troje nastavi radni angažman, partnerske firme su odlučile da ipak pet lica sa invaliditetom dobije posao. Takođe, kroz medijsku kampanju, štampanje brošura i promotivnog materijala, dodatno smo radili ne samo na promociji ovog projketa, već i na promociji lica sa invaliditetom, njihovih mogućnosti, te prednosti njihovog zapošljavanja, a snimili smo i kratki film, koji je već dva puta prikazan“, saopštila je koordinatorka projekta, Branka Prebiračević.

Realizacijom projekta „Ravnopravni u zajednici“ zadovoljni su i u firmi Promobile, kazala je na današnjoj konferenciji, održanoj u hotelu „Durmitor“, direktorica Sanja Prebiračević.

„Zaista je bilo zadovoljstvo učestvovati u realizaciji ovog projekta, kojim smo nastavili već dobru  saradnju sa Zavodom za zapolšljavanje, uz čiju podršku smo i ranije realizovali neke projekta, kao nosioci i partneri. Međutim, najvažnije je da je obuka u trajanju od dva mjeseca uspješno prošla, te da smo nakon toga zaposlili četiri osobe – dvije na mjestu prodavca, a isto toliko njih i na poslovima administratora. Zaista smo jako zadovoljni, svi su uspješno savladli posao za koji su se obučavali, a njih troje će nastaviti radni angažman u našoj firmi Promobile, tako da se nadam i daljoj uspješnoj saradnji“, kazala je Prebiračević.

Srđan Obradović iz DOO Trafomont istakao je da su radnici pokazali veliko interesovanje, te da su uspješno savladali sve radne zadatke.

„Nama je ovo prvi projekat, ali iskustva su odlična. Kod nas su na obuci bile četiri osobe, a dvije ćemo zaposliti i po isteku projekta i to na mjestima pomoćnik montera rasvjete i kalkulant“, naveo je Obradović.

Zadovoljni su i učesnici projekta, a Ana Zejka, koja je bila radno angažovana u Trafomontu, kazala je da je uspjela da stekne nova znanja i vještine, iako ranije nije obavljala slične poslove.  Stečenim znjanjem pohvalila se i Kata Sekulić, koja je obuku i radno iskustvo stekla u firmi Promobile.

Ukupna vrijednost projekta „Ravnopravni u zajednici“ je 49 805,86 eura, od čega je Zavod za zapošljavanje Crne Gore finansirao 95%.

Autorka i foto: Sanja Dulović