Kljajević: Mladi su naš prioritet, nastavljamo sa aktivnostima za njihov bolji položaj

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE

Opština Bijelo Polje i Kancelarija za mlade nastaviće da rade na poboljšanju položaja mladih, kako kroz donošenje novih akcionih planova i njihovu realizaciju, tako i sprovođenjem niza drugih aktivnosti koje će unaprijediti kvalitet njihovog života i učiniti ih aktivnim učesnicima svih društvenih procesa, poručio je rukovodilac Odjeljenja za ljudska i manjinska prava, Miloš Kljajević.

U izjavi za Radio Bijelo Polje povodom 12. avgusta - Međunarodnog dana mladih, Kljajević je istakao da su mladi u Bijelom Polju prepoznati kao važan činilac koji  treba da doprinese izgradnji i razvoju društva.

“I zato Opština Bijelo Polje i Kancelarija za mlade pružaju podršku mladima, njihovim inicijativama i projektima, kreiranju i sprovođenju lokalne omladinske politike, te rješavanju njihovih problema, pažljivo osluškujući njihove potrebe i čineći sve kako bi mladi u našem gradu ostajali i kvalitetnije živjeli”, kazao je Kljajević, napominjući da su već sproveli dva lokalna akciona plana, koji su upravo bili usmjereni ka kreiranju što kvalitetnijeg ambijenta za razvoj potencijala mladih.

Podsjetio je i da u Bijelom Polju funkcioniše određeni broj organizacija i institucija, koje takođe  sprovode aktivnosti za mlade u oblasti aktivizma, volonterizma, uključivanja mladih u proces donošenja odluka na lokalnom nivou …

“Ova vrsta aktivnosti je u najvećem dijelu u fokusu nevladinih organizacija, zatim Crvenog krsta i obrzaovnih ustanova, u kojima se kroz brojne sekcije i klubove razvijaju aktivističke i humane vrijednosti mladih. Takođe, postoje i učenički i studenstki parlamenti, kroz koje mladi mogu učestvovati u procesima kreiranja omladanskih politika, ali i u izradi samog Lokalnog akcionog plana za mlade, čiji su prijedlozi uzeti u razmatranje i inkorporirani u ranije planove”, rekao je rukovodilac Odjeljenja za ljudska i manjinska prava.

U cilju jače mobilnosti mladih, njihove neformalne edukacije i umrežavanja  sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, Opština Bijelo Polje je prva na sjeveru naše zemlje potpisala program "Evropske omladinske kartice EYCA",  koje je do sada preuzelo blizu 600 mladih Bjelopoljki i Bjelopoljaca.

Pored toga, kako je napomenuo Kljajević, Opština svake godine dodjelom stipendija motiviše one najbolje da nastave da se usavršavaju i obrazuju.

“Svake godine opredjeljujemo novčane nagrade i poklone dobitnicima ‘Luča’ iz osnovnih i srednjih škola, zatim dodjeljujemo stipendije redovnim studentima, kako onima sa osnovnih i specijalističkih, tako i postdiplomcima i doktorantima”, podsjetio je Kljajević.

Istakao je i da Opština Bijelo Polje podržava i mlade preduzetnike, obezbjeđujući im sredstva za pokretanja biznisa.

Kljajević je najavio da se nadaju skorijoj izradi novog Lokalnog akcinog plana za mlade, koji će takođe biti usmjeren na poboljašnje kvaliteta života mladih u Bijelom Polju.

Autorka: Sanja Dulović

Foto: privatna arhiva