Dr Rabrenović: Informisanje i edukacija ključni su u sprječavanju govora mržnje i širenja dezinformacija u medijima (video)

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE

Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, započeo je sa realizacijom projekta „Sprječavanje govora mržnje i širenja dezinformacija u medijima“, saopštila je direktorica ovog javnog medijskog servisa, dr Andrijana Rabrenović.

Gostujući u emisiji „Aktuelno“, dr Rabrenović je istakla da je projekat usmjeren na podizanje svijesti javnosti o ovom problemu, te edukaciji građana, kako bi znali da prepoznaju govor mržnje, kao i dezinformacije.

„To je fenomen sa kojim se svi svakodnevno susrećemo, koji datira od ranije, ali je, čini se, posebno došao do izražaja u vrijeme pandemije korona virusa. U tom kontekstu uloga javnih medijskih servisa je veoma važna, jer smo mi na toj prvoj liniji odbrane i promocije svega onoga što je suprotno govoru mržnje i širenju lažnih informacija. Prije svega intezivno radimo na očuvanju javnog interesa. Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje se rukovodi tim načelima u svakodnevnom radu i djelovanju, a konkurs je bio dodatan način da još jednom skrenemo pažnju na ove probleme, edukujemo konzumente medijskih sadržaja i preveniramo govor mržnje i širenje dezinformacija. Zato smo i aplicirali na pomenuti javni poziv, osmislili projekat na način da bude što prijemčiviji široj populaciji, te se nadamo uspješnim rezultatima“, istakla je dr Rabrenović, koja je i koordinatorka projekta „Sprječavanje govora mržnje i širenja dezinformacija u medijima“.

Saopštila je da su pripremne aktivnosti već u toku, a najavila je i serijal od ukupno 12 radijskih emisija, koje će upravo biti posvećene ovoj temi.

„Mi smo podijelili aktivnosti u tri veće grupe, a svaka od njih će imati i dodatne podaktivnosti. Planirano je 12 specijalizovanih emisija, koje se tiču govora mržnje i dezinformacija, a u kojima će učestvovati relevantni sagovornici - novinari, urednici, ali i profesori iz oblasti iz medija koji istražuju ovu temu i njene posljedice. Naravno, kao i uvijek, bićemo otvoreni za saradnju sa svima koji žele da govore na ovu temu iz aspekta za koji misle da je važan, tako da očekujemo i učešće sociologa, psihologa, pravnika, jer je medijsko pravo jedan od mehanizama koji može da posluži za sprječavanje ili ublažavanje posljedica govora mržnje i širenja dezinformacija“, navela je direktorica Radija Bijelo Polje.

Dr Rabrenović je kazala da su planirane i tribine i radionice, u kojima će učestvovati i mladi – osnovci i srednjoškolci.

„Organizovanjem tribina i radionica, a uz pomoć naših novinara i urednika, te stručnih saradnika, edukovaćemo mlade o govoru mržnje, kako da ga prepoznaju, a biće to prilika da čujemo i njihova iskustva, da nam kažu da li su oni nekada bili na meti tog uvredljivog govora i osuda, a sve sa ciljem da im damo podršku, da  ih ojačamo i osnažimo, te medijski opismenimo“, naglasila je ona.

Svim aktivnostima koje su planirane, prema riječima dr Rabrenović, žele da informišu i edukuju građane, ukažu na značaj teme, ali i pokušaju da preveniraju govor mrrženje i širenje lažnih vijesti, čije posljedice mogu biti ozbiljne.

„Ciljna grupa su zapravo svi konzumenti medijskih sadražaja, ali će svakako mladi biti u fokusu, jer smatramo da su oni najugroženiji, a i najviše koriste nove medije i društvne mreže, na kojima se, prema brojnim istraživanjima, najviše i ispoljava taj govor mržnje“, napomenula je koordinatorka projekta „Sprječavanje govora mržnje i širenja dezinformacija u medijima“.

Istakla je da su novi mediji – društvene mreže, posebno pogodno tlo za takve radnje, te da se često postavlja pitanje gdje se zavrašava sloboda govora, a počinje govor mržnje.

 Sa jedne strane je sloboda izražavanja, a sa druge govor mržnje, a odgovor na pitanje gdje je granica je kompleksan. Kao odgovor bi moglo poslužiti shvatanje Džona Stjuarta Mila-  sloboda izražavanja jeste osnovno ljudsko pravo, sve dok ne ugrožavamo pravo drugog na tu istu slobodu. Zato mediji tu imaju izrazito važnu ulogu da prepoznaju šta je stvarno govor mržnje, a šta sloboda izražavanja, zadatak nije jednostavan, ali ako se pridržavamo svih novinarskih principa izvještavanja, etičkog kodeksa, profesionalnih standarda i  normi, ne bi trebalo da imamo problem sa tim. Ipak, građanima, posebno onim koji nijesu dovoljno upućeni u medijsku pismenost, teško je da ga prepoznaju, pa su nekada i nesvjesno upleteni u to, zato je važno da se edukuju i na tome ćemo insistirati“, pojasnila je dr Rabrenović.

Manipulacija informacijama, kako je naglasila, posebno je intezivirana u poslednjem periodu, u kontekstu pandemije korona virusa, što je dodatno zbunilo konzumente medijskih sadržaja.

„U moru informacija građani ne umiju da prepoznaju one koje su tačne i istinite. Zato smatram da je medijska pismenost možda i najbolje rješenje, koja bi trebala da počne još u okviru porodice, pa potom preko obrazovnih ustanova, vrtića, osnovnih i srednjih škola, do fakulteta, ukazujući mladima na to koje bi medijske sadržaje trebali da koriste. Na kraju smo i mi mediji tu, mi smo obavezni da prikažemo kvalitetne medijske sadržaje, koje će medijski pismeni građani znati kritički da analiziraju i procjenjuju“, kazala je dr Rabrenović.

Direktorica Radija Bijelo Polje je istakla da mediji i grade u kontinuitetu svoj kredibilitet, stiču povjerenje građana, koje mogu zadržati samo ako profesionalno izvještavaju, pridržavajući se svih etičkih standarda i normi.

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Autorka: Sanja Dulović

Foto, video i audio: Sanida Kajević