Prezentovani rezultati projekta ,,Pružanje podrške u oblasti rehabilitacije i reintegracije starijih ljudi u okviru socijalne zaštite“

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE

Završna prezentacija rezultata projekta ,,Pružanje podrške u oblasti rehabilitacije i reintegracije starijih ljudi u okviru socijalne zaštite“,  održana je danas u bjelopoljskom Domu starih.

Današnja aktivnost dio je pomenutog projekta, koji su partnerski realizovali organizacija ,,Umjetnost življenja Crne Gore“, Institut za medije, u saradnji sa Domom ,,Grahovac“ u Risnu i Centom za socijalni rad u Kotoru.

Oko 60 korisnika Doma starih iz Risna, i 20 zaposlenih prošlo je međunarodno prepoznat Art of Living program rehabilitacije i reintegracije, koji pomaže u procesu osnaživanja, ali i pruža alate za svakodnevnu samo-pomoć, transformaciju negativnih emocija, a projekat je upravo i realizovan sa tim ciljem.

Instruktorka na ovom projektu, Aleksandra Grujović, u izjavi za Radio Bijelo Polje je kazala da je projekat trajao sedam mjeseci.

,,Naša organizacija radi sa opštom populacijom, ali od 2014. godine realizujemo usko specijalizovane programe koji se odnose na osjetljive grupe ljudi. Mi smo imali šansu da preko konkursa Ministarstva finansija i socijalnog staranja realizujemo projekat. Jesmo ranije sa starijima radili tehnike, ali kratkoročno. Ja sam započela program sa starima u februaru, a nastavila je koleginica Milošević“, navela je Grujović.

Naglasila je da je njegovu evaluaciju napisala direktorica Centra za socijalni rad iz Bijelog Polja, Vesna Minić.

Instruktorka Zorana Milošević, kazala je da su vidljivi pomaci kod starih osoba nakon realizacije programa.

,,Ključno u svemu što čovjek radi u životu jeste kontinuitet, i upravo je ovaj projekat dužinom svog trajanja dao priliku da se posmatraju pomaci. Tako da, ljudi bi se ranije brzo zagrcnuli jer nijesu bili u fizičkoj i tjelesnoj kondiciji, već nakon nekoliko časova dah je krenuo da teče kroz njih. Primijetili smo promjene, a pored tehnika disanja postoje i komunikacijske vještine koje su stariji sticali tokjom programa“, pojasnila Milošević.

I ranije su, kako je navela, imali predstavljanje ovih tehnika u Bijelom Polju, a sada, kaže, dolaze sa novim iskustvom i rezultatima projekta.

,,Prezentacija će sjutra biti održana i u Pljevljima“, ističe Milošević.

 

Autorka i foto: Eldina Bećirović