Ukupna vrijednost evropske grant pomoći Bijelom Polju preko 10 miliona eura (video)

Bijelo Polje je primjer proaktivnog grada koji svojom vizijom i projektima na najbolji način dokazuje da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji ima svoje konkretne benefite, poručila je glavna pregovaračica Crne Gore sa EU, Zorka Kordić, tokom radne posjete Bijelom Polju.

„Danas smo imali priliku da čujemo ne samo ono što su bili dosadašnji konkretni benefiti kroz realizaciju infrastrukturnih projekata vrijednih oko 8 miliona eura, već smo, što je i važnije, čuli viziju građana, konkretne ideje pojedinih organizacija civilng sektora, nevladinih organizacija. Nastavljamo sa konkretizacijom što većeg broja ovih ideja i projekata, kako bi benefit i korist ostvarili svi naši građani“, istakla je Kordić.

Ona je kazala i da je konkretan primjer materijalizacije entuzijazma ljudi iz Bijelog Polja, između ostalog, i projekat „Prvi Telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori“, koji realizuju Dom starih Bijelo Polje uz finansijsku podršku EU.

„Ovaj projekat je primjer kako kro angažovanje entuzijazista i javnih ustanova, a uz pomoć sredstava iz EU fondova, obezbjeđujemo bolji kvalitet života određnoj kategoriji građana“, navela je  glavna pregovaračica Crne Gore sa EU, prilikom obilaska Dnevnog boravka za stare.

Predsjednik Opštine, Petar Smolović, kazao je da je posjeta glavne pregovaračica sa EU, Zorke Kordić, Bijelom Polju, bila jako sadržajna i konstruktivna.

On je zahvalio Delegaciji Evroopske unije u Crnoj Gori, kao i Kancelariji za EU integracije, na svemu onome što je Bijelo Polje dobilo od Evropske unije u prethodnom periodu.

„U zadnjih deset godina odradili smo zajedno sa Evropskom unijom četiri jako važna infrastrukturna projekta, koja su se odnosila na izgradnju kolektora, centralne gradske garaže, izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i na rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju, koji je i dalje u toku.  Kroz ta četiri projekta EU je preko grantaova uložila preko 8 miliona u Bijelo Polje, a osim toga, kroz programe prekogranične saradnje, u zadnjih deset godina, završli smo 18 projekta, vrijednih preko 2 miliona eura. Dakle, ukupna vrijednost evropske grant pomoći je preko 10 miliona eura na čemu se zahvaljujemo“, istakao je Smolović, dodajući da su danas razgovarali i o tome kako da dodatno prošire tu pomoć, uključe što više institucija i NVO organizacija, a sve u cilju da građani Bijelog Polja osjete konkretne benefite od procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Tokom posjete Smolovića i Kordić bjelopoljskom Dnevnom boravku za stare, socijalni radnik Mirko Vuković, upoznao ih je sa realizacijom projekta „Prvi Telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori“, ističući da je to prvi projekat ovog tipa ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu.

„Ovaj projekat sprovodi JU Dom za stare Bijelo Polje, u okviru poziva za bespovratna sredstava ’Podrška pružanju usloga socijalne i dječije zaštite’, kroz 18 miliona vrijedan program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, uz kontinuiranu podršku Ministartsva rada i socijalnog satranja i Ministarstva finansija – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći“, kazao je Vuković.

Kako je istakao, Telecare servis ima za cilj brigu o starim licima na daljinu, putem savremenih telekomunikacionih sredstava, kako bi se smanjila potreba odlaska u Dom starih ili bolnice.

„Ujedno, kako bi se  smanjili i troškovi smještaja i opterećenost navedenih ustanova, ali i prevenirala mogućnost dolaska u kontakt korisnika sa zaraženim osobama. Takođe, cilj projekta je i poboljšanje lokalnih usluga socijalne zaštite na širem području opštine Bijelo Polje, ali i deinstitucionalizacija straih lica“, pojasnio je Vuković iz bjelopoljskog Doma starih.

Vuković je saopštio i da je u ovaj projekat uključeno 25 starih lica, o kojima brinu doktor, psiholog, medicinska sestra i gerontodomaćica.

„Oni su 24 časa dostpuni svim korisnicima, a u obavezi su da jednom u 15 dana, a po potrebi i češće, obilaze pacijenta i pružaju brigu, njegu i pomoć“, naveo je on.

Projekat „Prvi Telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori“ vrijedan je 195 00  eura, a realizuje se 15 mjeseci.

Inače, glavna pregovaračica Crne Gore sa EU, Zorka Kordić , nakon obilsaka Dnevnog boravka za stare, posjetila je i NVO Multimedijal Montenegro – EU kutak, kao i Kancelariju zajedničkog tehničkog sekretarijata za prekogranični program Srbija – Crna Gora.

Posjeta Kordićke je dio projekta „Evropski dan u tvom gradu“ koji realizuje Generalni sekretarijat Vlade.

Autorka: Sanja Dulović

Foto I video: Vladimir Jelić