Obavještenje o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

Iz  Sekretarijata za uređenje prostora obavještavaju vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore”, br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) stupio na snagu 14. avgusta i  da shodno odredbama ovog Zakona mogu podnijeti zahtjeve za legalizaciju u prostorijama tog Sekretarijata. 

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine ili na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

Uz zahtjev, navode u saopštenju objavljenom na sajtu Opštine, obavezno je priložiti shodno članu 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sledeću dokumentaciju:

Elaborat premjera izvedenog stanja, izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije, ovjeren u Katastru

Dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.

Fotografije svih fasada bespravnog objekta u jpg formatu minimalne rezolucije 2 megapiksela;

Izvještaj privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije (revidenta) odnosno privrednog društvo koje obavlja poslove stručnog nadzora nad građenjem objekta (stručni nadzor) o postojanju bespravnog objekta na orto-foto snimku i usklađenosti bespravnog objekta sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta.

Izjavu revidenta da je bespravni objekat izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta;

,,Postupci legalizacije koji su pokrenuti zaključno sa 17.7.2018.godine,  za koje nije donijeto rješenje o prekidu postupka legalizacije, okončaće se u skladu sa novim Zakonom  i vlasnicima bespravnih objekata Sekretarijat za uređenje prostora uputiće poziv za kompletiranje dokumentacije u smislu člana 156 Zakona. Za postupke u kojima je donijeto rješenje o prekidu postupka legalizacije Sekretarijat će utvrditi, po službenoj dužnosti, ispunjenost uslova za donošenje rješenja o legalizaciji shodno odredbama novog zakona i o istom obavjestiti podnosioce zahtjeva”, navodi se u saopštenju.

Takođe, podsjećaju da je u toku javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju. Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je stupio na snagu 14.avgusta izvršena je transformacija naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u naknadu za urbanu sanaciju.

Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju objavljen je na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me.

Sve eventualne primjedbe i sugestije mogu se podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zaključno sa 29.10.2020.godine.

Izvor i foto: bijelopolje.co.me