Održane dvije edukativne radionice u okviru projekta ,,Biraj život, ne vozi pijan”

U okviru projekta ,,Biraj život, ne vozi pijan” koji realizuje NVO “Novi poredak” u cilju edukacije i prevencije zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci u saobraćaju  među srednjoškolskom omladinom, proteklih dana održane su dvije informativno-edukativne radionice.

“Ciljna grupa projekta bili su učenici Gimnazije ,,Miloje Dobrašinović“ koji su informisani o štetnom uticaju alkohola i PAS-a u saobraćaju i negativnim posljedicama upotrebe ovih supstanci kako na pojedinca, tako i društvo u cjelini. U planu je realizacija još nekoliko sličnih radionica u više gradova na sjeveru, obuka vršnjačkih edukatora, kao i medijsko predstavljanje ciljeva projekta putem lokalnih medija i konferencijskih nastupa”, kaže  profesor Radivoje Bogavac.

Projekat ,,Biraj život, ne vozi pijan” finansijski je podržan od Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crna Gore.

 

 

Saopštenje: NVO Novi poredak

Tekst objavila: Sanida Kajević