“Elipsa” i “Ruka spasa” zajedno za bolji položaj OSI

U cilju povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom, bjelopoljsko udruženje „Elipsa“ i nevladina organizacija ,,Ruka spasa“ iz Petnjice, pokrenuli su projekat ,,Izgradnja kapaciteta lica sa invaliditetom“.

Ove dvije organizacije narednih deset mjeseci radiće na unapređenju kapaciteta LSI iz Bijelog Polja i Petnjice, kao i članova samih organizacija.

„Ciljna grupa su i prevashodno nezaposlena lica sa invaliditetom iz Bijelog Polja i Petnjica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje I to lica koja imaju fizički invaliditet i pri tom najmanje treći (III) stepen stručnosti, a da kod njih ne postoje neka psihička oštećenja. Zato pozivam sve zainteresovane iz ove kategorije da se prijave kod svojih savjetodavaca“, naveo je član tima ze realizaciju projekta ,,Izgradnja kapaciteta lica sa invaliditetom”, Goran Joksimović.

Joksimović je saopštio da će u projekat biti uključeno osam lica sa invaliditetom iz Bijelog Polja i Petnjice, koja će proći višemjesečnu obuku za izradu i upravljanje projektima, kao i niz drugih.

„Obuka će trajati tri mjeseca, a sprovodiće se paralelno u Bijelom Polju i Petnjici. Kreirali smo plan koji podrazumijeva više obuka, kako bi licima sa invaliditetom pružili sveobuhvatna znanja. Dakle, nije samo u pitanju obuka za projektni menadžment, već i usavrašavanje vještina poslovne komunikacije, rad na društvenim mrežama. Tako da očekuejmo da će svi učesnici projekta steći odgovarajuća znanja i vještine kako bi mogli da samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama da učestvuju u kreiranju i realizaciji projekata“, istakao je Joksimović, dodajući da će tokom trajanja projekta imati i psihološku podršku.

U okviru ovog projekta planirano je i formiranje novog udruženja koje će djelovati na teritoriji Bijelog Polja i Petnjice.

„Ta organizacija će biti finalni proizvod ovog projekta, njeni članovi biće lica sa invaliditetom koja će proći kroz naše obuke, a koja će na taj način dobiti priliku da ako ne kao aplikanti, onda kao  partneri, da pokrenu neki novi projekat“, najavio je Joksimović.

Kazao je da je jedan od ciljeva ovog projekta uključivanje OSI u radne i društvene procese, nji pet će biti zapošljeno u NVU ,,Elipsa"  iz Bijelog Polja  i NVU ,,Ruka spasa” na period od 5 mjeseci tokom projekta, a po završetku radni angažman će nastaviti jedno LSI na period od 9 mjeseci.

Pored toga, tokom projekta će biti sprovedena kampanja ,,Projekt menadžer možeš biti i Ti“, a planirano je i održavanje tribine ,,Zaposli LSI“.

Projekat ,,Izgradnja kapaciteta lica sa invaliditetom” trajaće deset mjeseci, a podržan je od strane Zavoda za zapošljavanje u okviru grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Izvor: Projektni tim ,, Izgradnja kapaciteta lica sa invaliditetom“

Foto: arhiva rbp