Korisnicima programa “Pomoć u kući” uručeni paketi humanitarne pomoći

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje uz pomoć američke humanitarne organizacije LDS Charities obezbijedila je humanitarnu pomoć za 26 korisnika programa “Pomoć u kući” u vidu paketa sa sredstvima za higijenu.

“Program “Pomoć u kući” realizujemo od marta ove godine u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Crne Gore. Pored redovnih aktivnosti koje sprovodimo, a koje su zacrtane planom i programom rada, trudimo se da uz pomoć donator i lokalne samouprave obezbijedimo i dodatne usluge za najranjiviju kategoriju stanovništva kao i za starije sugrađane, korisnike programa koji su u teškom materijalnom stanju. Svakodnevno osluškujemo njihove potrebe, dobijamo izvještaje sa terena te na osnovu toga djelujemo i pokušavamo da obezbijedimo sve ono što je potrebno posebno starijim sugrađanima, korisnicima ovog programa”, kaže  koordinator Mašan Živković.

Živković je ističe da će Crveni krst u saradnji sa partnerima, donatorima i lokalnom samoupravom i u narednom periodu posebnu brigu poklanjati starijim sugrađanima, kako kroz ovaj vid pomoći, tako i kroz druge aktivnosti koje sprovode. Najavio da će uskoro početi i implementacija novog projekta koji će umnogome unaprijediti usluge, a biće finansiran iz Evropskih fondova.

 

Izvor i foto: Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje

Tekst objavila: Sanida Kajević