Projektom “Iste sposobnosti imamo svi” do veće zapošljivosti OSI

U cilju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Bijelom Polju DOO “Bilans Company” u saradnji sa DOO “Hedison”pokrenuo je projekat “Iste sposobnosti imamo svi”.

Kroz projekat „Iste sposobnosti imamo svi“ biće osnaženo osam licasa invaliditetom sa evidencije Biroa rada Bijelo Polje,koja će proći obuku za zanimanje knjigovođa, administrator, radnik na fotokopir i skener aparatu, kalkulant, saopštila je koordinatorka projekta Edina Kasumović.

“Obuka će trajati tri mjeseca, a nakon toga pet lica sa invaliditetom biće radon angažovana na period od pet mjeseci, a po isteku projekta radni angažman nastavljaju tri lica”, kazala je Kasumović, dodajući da će tokom trajanja obuke svi polaznici dobijati mjesečnu nadoknadu.

Kasumović je istakla da projektom “Iste sposobnosti imamo svi” žele da doprinesu unapređenju ukupnog socio-ekonomskog razvoja i kvaliteta života lica sa invaliditetom u Bijelom Polju.

Projekat je koncipirannanačin da licima sa invaliditetom obezbijedi nove radne vještine kod poslodavca koji je zainteresovan da ih zaposli i nakon trajanja projekta, tako da će se njime stvoriti realni uslovi za zapošljavanje i to zahvaljujući nabavci opreme koja će omogućiti proširenjeusluga. Istovremeno, projekat omogućava svim uključenim licima sa invaliditetom da prođu dodatnu obuku i steknu kvalitetne vještine za traženje posla, te samim tim postanu konkurentniji na tržištu rada”, navela je koordinatorka projekta, napominjući da su ciljna grupa osobe sa invaliditetom sa srednjim obrazovanjem, a poželjno je i sa visokom stručnom spremom, pri čemu će prednost imati žene koje su imale neko radon iskustvo.

Poseban akcenat, kako je kazala, biće na uspostavljanju partnerstva poslovnog i civilnog sektora u svrhu otvaranja novih radnih mjesta u Bijelom Polju.

Ostvarivanje ovog cilja će se obezbijediti kroz set aktivnosti, počev od uključivanja lica sa invaliditetom u proces osposobljavanja za rad kod poslodavca, te konkretan rad u trajanju od pet mjeseci tokom projekta u svrhu sticanja konkretne radne prakse i stručnog usavršavanja”, saopštila je Kasumović.

Ona je podsjetila da je na evidenciji Biroa rada BijeloPolje evidentirano oko 1000 (tačnije, na 31.12.2019. godine 995) lica sa invaliditetom, što znači da će projekat obuhvatiti svojim aktivnostima oko 0,7% lica sa invaliditetom sa evidencije.

 

Izvor: DOO “BILANS COMPANY”