Udruženja žena iz Bijelog Polja, Bratunca i Ljubovije zajedno u projektu “Saradnja i kultura za budućnost”

Udruženje žena "Maja" iz Bratunca (BiH) u saradnji sa udruženjima žena "Priroda" iz istog grada i "Vila" iz Ljubovije (Srbija) i NVO "Kisele vode" iz Bijelog Polja (Crna Gora) otpočelo je realizaciju projekta "Saradnja i kultura za budućnost’’, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“.

Program, uz finansijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF), provode UNDP, UNICEF i UNESCO.

Realizacijom projektnih aktivnosti biće uspostavljena saradnja između ova tri  grada, kroz uspotavljenu saradnju između predstavnika lokalne uprave, NVO-a, centara za kulturu i turističkih organizacija, organizovane radionice  sa temama koje promovišu suživot i zajednički identitet, promovisani različiti kulturni, istorijski i turistički sadržaji, te organizovane najmanje tri kulturne  manifestacije  u Bratuncu, Ljuboviji i Bijelom Polju.

“Ciljevi projekta su unapređenje tolerancije, dijaloga i povjerenja kroz promociju suživota i uvažavanja različitosti između različitih društvenih grupa i naroda Bratunca, Ljubovije i Bijelog Polja, te jačanje kapaciteta organizacija civilnog sektora da kroz  partnerski rad NVO-a, lokalnih uprava i lokalnih institucija  povećaju stepen tolerancije i dijaloga u svojim sredinama, kroz različite aktivnosti. Takođe, aktivnosti će biti usmjerene na obogaćivanju  kulturne  i turističke ponude u ova tri grada na temeljima individualne i zajedničke  tradicije i kulturnih  identiteta, a iniciraće se uspostavljanje  saradnje između tri projektna grada,  kroz saradnju predstavnika lokalne uprave, NVO-a, centara za kulturu i turističkih organizacija”, kaže Sabina Ramović iz NVO “Kisele vode”, dodajući da će na taj način značajno unaprijediti znanja i vještine.

Ramović naglašava da će u realizaciju svih ovih aktivnosti biće uključeno najmanje 100  korisnika/ca, žena i muškaraca i multietničkih grupa iz Bratunca, Ljubovije i Bijelog Polja, dok će  kroz podjelu lifleta i realizacijom manifestacija u ovim gradovima, najmanje 4.000 građana biti upoznato sa aktivnostima koje su realizovane. Inače, vrijednost projeka „Saradnja i kultura za budućnost” koji će trajaće sedam mjeseci, je 34.589 €, od čega je 15% učešće nosioca projekta i partnera na projektu.

 

Izvor: NVO “Kisele vode”

Foto: NVO “Kisele vode” i arhiva RBP

Tekst: Tanja Dangubić

Tekst objavila: Sanida Kajević