Edukovali mlade, Rome i roditelje o problemu narkomanije

Nevladina organizacija „Novi poredak“ uspješno je realizovala projekat ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne'' , saopšteno je na završnoj konferenciji.

Projekat je, kako je saopšteno, sproveden uz  uz podršku Ministarstva zdravlja Crne Gore, a u cilju prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama.

“Prioritetni cilj ovog projekta bila je edukacija više ciljnih grupa o problemu narkomanije, tako da smo organizovali niz informativnih aktivnosti koje doprinose prevenciji upotrebe narkotika kod mladih, a bavili smo se i  promocijom zdravih stilova života i sporta”, saopštio je izvršni direktor NVO “Novi poredak”, Radivoje Bogavac.

On je istakao da su kroz rad nevladinog sektora detektovali  da nekim projektima nedostaje sistematski pristup problemu, tako da su u okviru projekta ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne'' definisali više ciljnih grupa i osmislili način kako da sistemskim pristupom utiču mlade da ne koriste droge i psihoaktivne supstance.

“Odrađene su dvije radionice sa oko 40 roditelja, a u svrhu  prevencije upotrebe narkotika kod mladih izrađena je i informativno-edukativna brošura za roditelje. Brošura sadrži smjernice rane detekcije i mehanizme detektovanja upotrebe narkotika i psihoaktivnih supstanci kod mladih, kao i smjernice šta treba činiti u tim slučajevima. Takođe, realizovane su tri edukativne radionice sa učenicima JU Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović” iz Bijelog Polja i shodno ograničenjima zbog epidemiološke situacije dvije online informativne radionice sa učenicima srednje škole u Mojkovcu i Kolašinu”, naveo je Bogavac, prezentujući rezultate projekta.

U savremenom društvu, kako je kazao Bogavac, agensi socijalizacije promijenili su svoj intezitet uticaja na mlade, te su prilikom realizacije projekta posebno vodili računa o tome.

“Ranije je to bila porodica, a sada su najprioritetniji agensi socijalizacije mediji i grupa vršnjaka, pa smo zato u okviru projekta  ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne''  obučili mlade kao vršnjačke edukatore i kreirali informativne brošure za njih”, napomenuo je on.

Izvršni direktor NVO “Novi poredak” podsjetio je da su u sklopu projekta održali jednu informativno-edukativnu radionicu za Rome, tokom koje su informisali i ovu populaciju o štetnosti upotrebe narkotika.

“Takođe, u okviru projekta organizovali smo i jednu fudbalsku utakmicu između pripadnika romske populacije i učenika Gimnazije „Miloje Dobrašinović“, kao i tri fudbalska meča između gimnazijalaca sa sloganom ,,Sportom protiv droge''. Postavili smo i četiri info punkta i dijelili flajere o štetnom uticaju droge i PAS-a na psihičko-fizičko  zdravlje“ i realizovali  jednu radijsku emisiju ‘Aktuelno’, koja je emitovana na talasima Lokalnog javnog emitera Radija Bijelo Polje”, saopštio je Bogavac.

On je poručio da će NVO “Novi poredak” nastaviti sa sličnim projektima i organizacijom edukativno-informativnih aktivnosti  za mlade i njihovu što uspješniju afirmaciju i pripremu za kompleksne životne izazove na svim poljima.

Izvor i foto: NVO Novi poredak