Informatičke vještine važne za unapređenje konkurentnosti OSI na tržištu rada (audio)

Poslovne informatičke sposobnosti i vještine jako su važne za unapređenje konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, smatra profesor Rafet Mulić.

Digitalne kompetencije, informacijska i računarska pismenost, kako kaže Mulić, danas su neophodne i podrazumijevaju se, te su upravo iz tog razloga pokrenuli projekat “OSI i ICT”.

U telefonskom intervjuu za Radio Bijelo Polje on je saopštio da je nevladina organizacija Centar za preduzetništvo u sardnji sa NVO „Euro project” osmislila projekat koji ima za cilj povećanje stručnih i radnih kvalifikacija OSI, kroz osposobljavanje za rad.

“Kao tim koji zaista ima iskustvo u ovoj oblasti, odnosno u oblasti invaliditeta i rada sa osobama sa invaliditetom, razmišljali smo koji projekat da ponudimo i na kraju realizujemo zajedno sa OSI. Naša ciljna grupa u ovom projektu bile su isključivo osobe sa lakšim fizičkim invaliditetom, a sa očuvanim intelektualnim sposobnostima, samim tim što je i projekat malo složeniji od nekih drugih koje smo ranije realizovali. Svjesni da osobe sa lakšim fizičkim invaliditetom i nijesu sposobne za neki mnogo teži rad, osmislili smo projekat u kojem smo kroz niz obuka kroz koje je prošlo šest osoba sa invaliditetom približili im informacione tehnologije, odnosno rad u oblasti web dizajna i društvenih mreža“, kazao je asistent na projektu, Rafet Mulić.

Mulić je istakao da je posjedovanje informatičkih vještina jako konkurentno na tržištu rada.

„A sa druge strane osobe sa invaliditetom su sa izvjesnim stepenom obrazovanja i informatičkih vještina jako pogodne za zapošljavanje upravo na tim poslovima, a ako uzmemo prednosti koje zakonski okvir daje pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom, onda je to pun pogodak“, rekao je Mulić.

On je kazao da je šest lica sa invaliditetom sa evidencije Zavoda za zapošljavanje obučeno za rad u oblasti komunikaciono-informatičke  tehnologije, kao i web dizajna.

„Obuka za rad u oblasti informacionih tehologija i web dizajna trajala je tri mjeseca. U početku su lica sa invaliditetom pokazala nevjericu, što je negdje i očekivano, jer uvijek postoji ta sumnja kod njih da li će savldati određena znanja i vještine. Međutim,  vrlo lako su usvojila te vještine,  a što je najvažnije  uvidjela su da su ta znanja primjenjiva, te čak i neophodna budući da živimo u digitalnom dobu“, naveo je asistent na projektu “OSI i ICT”.

Od šest OSI koje su prošle obuku, njih četiri koje su pokazale najveći stepen zainteresovanosti su radno angažovane na period od šest mjeseci na poslovima uređenja sajta kreiranog za Centar za preduzetništvo.

„Uređuju sajt, ažuriraju, aktivne su i na društvenim mrežama. Mđeutim, situacija sa virusom korona malo je poremetila rad svih nas, pa smo izgubili dosta vremena na organizaciji posla, ali smo na kraju svi zadovoljni, mi kao njihovi aktuelni poslodavci i oni kao zaposlena lica i zaista se raduju što su naučili nešto novo što ih može učiniti konkurentnijim na tržištu rada. Sada ih slobodno možemo preporučiti nekim preduzećima, javnim ustanovama ili subjektima koje zapošljavaju osobe sa tim znanjima i vještinama“, podvukao je Mulić.

Istakao je i da će po završetku projekta “OSI i ICT” dvijema osobama sa invaliditetom produžiti radni angažman na period od najmanje devet mjeseci.

„Nadam se da ćemo prevazići probleme sa virusom COVID 19 i da ćemo nastaviti priču, ali isto tako očekujem da će kroz lični angažman i ostala lica naći zapošljenje kod nekog drugog poslodavca“, istakao je Mulić.

Kazao je i da su sve aktivnosti koje su bile predviđene projektom uspješno realizovali i da su održali sve radionice, tribine, panel disusije i to uz podršku Zavoda za zapošljavanje, koji je, kako je kazao, dugogodišnji partner u borbi rješavanja pitanja zapošljavanja OSI.

„Naš zajednički cilj je da poslodavci  prepoznaju radne sposobnosti  i kapacitete OSI i zaposle ih. Mislim da se poslednjih godina primjećuje ta upornost svih aktera u oblasti invaliditeta. Godinama organizujemo tribine i panel diskusije kako bi animirali poslodavce da zaposle OSI, konstantno ukazujemo na njihove radne spodobnosti. Sada primjećujemo da poslodavci i izvan projekata traže i zapošljavaju osobe sa invalidItetom, jer su najzad svi shvatili da osobe sa invaldiiteom imaju određena znanja, vještine i sposobnosti za određene psolove, samo te poslove treba prilagoditi stepenu njihovog invaliditeta i stepenu očuvanosti radnih sposobnosti. Naravno i poslodavac je na dobitku jer zakonski okvir omogućava povraćaj sredstava na lični dohodak koji isplaćuje“, naglasio je Mulić, koji je dugogodišnji borac za prava osoba sa invaliditetom.

Ipak, kako je istakao, neophodno je konstantno raditi na psihološkom osnaživanju lica sa invaliditetom.

„Tu bih zaista dao jedan važan akcenat i pozvao i druge subjekte koji osmišljavaju i realizuju ove projekte da kroz programe aktivnosti obavezno uključe psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom, jer smo na osnovu intervjua nakon održanih obuka vidjeli koliko svima njima znači to, jer nije lako biti osoba sa invaliditetom. Iako to sa starne izgleda kao da nije veliki problem, ipak mi osobe sa invaliditetom duboko smo svjesne problema koji invaliditet nosi sam sa sobom, često puta znamo da budemo obeshrabreni, nedosataje nam motivacije, zato nam je takva podrška jako bitna“, poručio je Mulić.

On je istakao da u svakom trenutku i na svakom mjestu treba dati podršku osobama sa invaliditetom, kako bi bile socijalno uključene, radno sposobne i angažovane.

AUDIO SNIMAK EMISIJE

Autorka: Sanja Čujović

Foto: arhiva RBP

Tonska realizacija: Zoran Rakočević

Audio obrada: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE