U septembru očekuju dobijanje licence za pružanje usluge personalne asistencije (video)

Sticanjem licence za pružanje usluge personalne asistencije Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom značajno će unaprijediti i standardizovati taj vid pomoći, saopštila je Dragana Božović.

Gostujući u emisiji “Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom”, Božović je istakla da u okviru projekta “Razvoj servisa podrške za OSI”  rade na stvaranju uslova za dobijanje licence za taj vid podrške, te da se nadaju da će postupak licenciranja bti završen do septembra.

“Već osam mjeseci radimo na implementaciji ovog projekta, tako da smo uspjeli dosta toga da završimo, uprkos pojavi virusa korona, što je uticalo svakako na realizaciju određenih aktivnosti. Ozganizovali smo trening o personalnoj asistenciji po akreditovanom programu i EU standardima. Kroz trodnevni trening je prošlo 11 lica, a svi su od Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu dobili sertifikate. Sada smo u procesu licenciranja, dokumentacija je spremna, a iznajmili smo i prostor, jer je to bio jedna od uslova, tako da se nadamo da ćemo u septembru dobiti licencu od Ministarstva rada i socijalnog staranja, koje je i podržalo ovaj projekat”, saopštila je Dragana Božović iz Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom.

Božović je istakla i da je licenciranje pružanje usluga socijalne i dječije zaštite neophdno u ovom trentku, jer i u brojnim pozivima koji se raspisuju za finansiranje projekata nevladinih organizacija, licenca se ističe kao jedan od uslova.

“Proces licenciranja je jako zatjevan, postoje jasne i precizne procedure koje se moraju poštovati i primjenjivati u radu, jer zaista nema mjesta ekseprimentisanju kada je riječ o radu sa osobama sa invaliditetom. Pored toga, to je i finansijski zahtjevan proces, jer morate imati prostor, ugovor sa stručnim radnicima i asistentima morate imati potpisan za stalno ili na period od šest godina, koliko i traje licenca, jer se mora produžiti. Ali s obzirom da mi kao nevladina organizacija zavisimo od projekata, teško je garantovati da tu uslugu na standardizovan način možemo da pružamo u kontinuitetu. Međutim, morali smo da započnemo proces licenciranja bar za uslugu personalne asistencije, a već smo aplicirali i za podršku pomoći u kući, svjesni da je standardizovano pružanje usluga ono čemu moramo i mi da težimo kao udruženje koje je osnovano kako bi pružalo podršku licima sa invaliditetom”, pojasnila je Božović.

Kako je naglasila, personalna asistencija podrazumijeva pružanje pomoći osobi s invaliditetom za obavljanje aktivnosti koje u svakodnevnom životu ne može obaviti bez pomoći drugog lica.

 Tu uslugu, kako je kazala Božović, već dobijaju tri korisnika iz Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom, što je i bilo prediveđeno projektom “Razvoj servisa podrške za OSI”.

“Po završetku treninga i obuke, od 6 personalnih asistenata tri su angažovana na period od devet  mjeseci i oni pružaju usluge personane asistencije za tri korisnika. Moram istaćii da smo tokom epidemije virusa korona pružal usluge personalne asistencije, naravno uz odrđene izmjene i uz poštovanje mjera i preporuka NKT-a, jer nam je zdravlje svih apsolutni prioritet“, podvukla je Dragana Božović iz Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom.

Božović je podsjetila i da  je u toku realizacija projekta “ Reci NE diskriminaciji OSI”, koji je takođe  podržan od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u vrijednosti 15.560,00 €.

„Cilj projekta je povećanje stepena informisanosti, razumijevanja i znanja osoba s invaliditetom i članova njihovih porodica o temeljnim pravima i zaštiti od diskriminacije, povećanje stepena informisanosti i znanja kod lokalnih službenika i namještenika o Konvenciji UN i Zakonima o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, ali i  jačanje dostupnosti i participacije OSI u javnom i političkom životu. Partner na ovom projektu nam je NVO „Brain“, međutim pojava virusa korona je odložila realizaciju nekih aktivnosti, ali ćemo se potruditi da sve to odradimo, jer je i ovaj projekat jako važan za nas“, rekla je Božović.

Ona je saopštila da će preko javnih radova, a u saradnji sa  Zavodom za zapošljavanje, biti angažovano još je šest personalnih asistenata na period od četiri mjeseca, što će dodatno unaprijediti rad Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom.

AUDIO SNIMAK EMISIJE

Autorka: Sanja Čujović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija: Milan Knežević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE