Dobrovoljno davalaštvo i pomoć ugroženima, obilježili lani rad opštinskog Crvenog krsta

Opštinski Crveni krst djelujući u skladu sa humanitarnim angažmanom i misijom na kojoj počiva njegov rad, u protekloj godini realizovao je brojne aktivnosti, programe i projekte, kazao je predsjednik ove humanitarne organizacije dr Besim Kadić, na prvoj redovnoj Skupštini Opštinske organizacije Crvenog krsta, na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za prošlu i Program rada za ovu godinu.

Tom prilikom Kadić je kazao, da su značajni rezultati postignuti prije svega u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, jačanja volonterizma, pomoći siromašnim i osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, zbrinjavanju beskućnika, brige o starim i iznemoglim osobama, RE populaciji, te obilježavanja važnih datuma.

“U proteklom periodu posebnu pažnju smo poklanjali obezbjeđivanju što stabilnije finansijsko-materijalne osnove za rad opštinskog Crvenog krsta  zalaganjem za što povoljniji položaj u budžetu lokalne samouprave, kao i adekvatniju iskorišćenost materijalnih resursa. Osim toga, naša organizacija je bila aktivna i na međunarodnom planu, naročito kroz aktivnosti Crvenog krsta Crne Gore, a značajno je unaprijeđena saradnja sa drugim nacionalnim društvima, organizacijama i institucijama, što je često rezultiralo uspostavljanjem partnersko-projektne saradnje i učešćem u više projekata od značaja za korisnike kojima su oni namijenjeni”, istakao je predsjednik OO Crvenog krsta, pohvalivši i saradnju sa lokalnom samoupravom i njenim rukovodstvom, kao državnim organima i institucijama.

 

 

Autorka: Tanja Dangubić

Foto: Vladimir Jelić

Tekst objavila: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE