Opština i Vlada da preduzmu konkretne mjere radi poboljšanja kvaliteta vazduha (video)

Zadnja mjerenja kvaliteta vazduha u Bijelom Polju pokazala su da razloga za zabrinutost ima, s toga nevladine organizacije traže od lokalne uprave i Vlade Crne Gore da hitno preduzmu mjere kojima bi se zagađenost, ako ne iskorijenila, onda bar smanjila.

Jedan od razloga zagađenja vazduha u Bijelom Polju jesu dizel vozila, individualna ložišta, peletare, ali i nepovoljna klima i geografski položaj.

Izvršni direktor NVO Breznica, Milorad Mitrović, ističe da je za rješavanje problema zagađenosti vazduha neophodan multisektorski pristup, odnosno saradnja  Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva zdravlja, lokalne uprave i NVO sektora.

Mitrović je napomenuo da je mjerenje kvaliteta vazduha u Bijelom Polju počelo krajem 2019. godine, kada je postavljena mjerna stanica, koja je dokazala tvrdnje NVO Breznice, koja je i ranije upućivala na problem kvaliteta vazduha u Bijelom Polju.

„Ono što zabrinjava jeste da je vazduh u  Bijelom Polju  više puta bio zagađeniiji od tradicionalno zagađenog vazduha u Pljevljima.  U novembru  smo u Pljevljima imali 11 dana prekoračenja PM 10 čestica, a čak 23 dana u Bijelom Polju. Ta situacija se ponavlja i mislim da je naša dužnost da prije svega informišemo i građane o tom problemu, kako bi oni na neki način pokušali i sami sebe da zaštite“, rekao je Mitrović.

On je kazao da su u razgovoru sa predstavnicima lokanih NVO došli do mogućih prijedloga, koje će proslijediti  Agenciji za zaštitu životne sredine, Opštni Bijelo Polje i Mnistartvu održivog razvoja i turizma.

„Što se tiče konkretnih mjera, možemo se ugledati na pojedine zemlje Zapadnog Balkana, koje su već krenule u isključivanje dizel vozila, povećanje takski na ta vozila, ali i uvele subvencija za vozila koja koriste ekološki čista goriva. Takođe, jedan od predloga jeste korišćenje mokrog sistema zaštite vazduha, na način što bi se u cisterene, kojima se peru ulice, ubacivala i određena hemijska sredstva, kako bi se na taj način PM 10 čestice, PM 2,5  i PM 5 fiksirale za tlo“, saopštio je izvršni direktor NVO Breznica.

Iz nevladine organizacije Bjelopoljski demokratski centar pozivaju Vladu i Elektroprivredu da obezbijede subvencije kada je u pitanju korišćenje električne energije za područje opština Pljevlja i Bijelo Polje, kako bi se građani grijali na struju.

„Bijelo Polje je poslednjih dana oborilo sve rekorde kada je riječ o nivou zagađenosti vazduha. Ovom prilikom želim da pozovem Vladu Crne Gore da se uključi u rješavanje ovog problema, jer zaista se sa najvišeg nivoa moraju preduzeti aktivnosti. Takođe, na razgovor pozivamo i  potencijalne zagađivače, kako bi zajednički došli do nekog rješenja i kako bi i oni u kompanijama uveli sisteme za prečišćavanje vazduha. Probem zaštite životne sredine i zdravlja građana jeste najvažnije pitanje kojim svi treba da se bavimo“, poručio je danas izvršni direktor Bjelopoljskog demokratskog centra, Zdravko Janjuševišć.

Podsjetimo, predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović formirao je komisiju za ocjenu stanja kvaliteta vazduha i iznalaženja rješenja za otklanjanje eventualnog lošeg uticaja na zdravlje ljudi.

Komisija je sastavljena od predstavnika lokalne samouprave, stručnih lica i civilnog sektora.

Zadatak ove komisije je da utvrdi trenutno stanje kvaliteta vazduha u Bijelom Polju, da uporedi to stanje sa stanjem kvaliteta vazduha u prethodnom vremenskom periodu, kao i da prati trend stanja vazduha u narednom periodu.

Takođe, novoformirana kosmisija će sačiniti spisak (potencijalnih) zagađivača vazduha u Bijelom Polju i utvrditi ostale uzroke zagađenja vazduha u Bijelom Polju, ali i predložiti mjere i rješenja poboljšanja i unapređenja stanja kvaliteta vazduha u Bijelom Polju i predsjedniku Opštine Bijelo Polje podnijeti izvještaj o rezultatima svoga rada.

Autorka: Sanja Čujović

Foto i video: Vladimir Jelić

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE