NVO “Novi poredak” pokrenula novi projekat ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne”

NVO “Novi poredak” započela je realizaciju projekta ,,Sport i znanje su za mlade, droga ne”, koji finansira Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Cilj projekta je informisanje i uspostavljanje programa prevencije zloupotrebe droga i psihoaktivnih supstanci  među roditeljima, Romskom populacijom i srednjoškolskom omladinom.

„Projekat je, pored podizanja svijesti zajednice o problemu zloupotrebe droga, usmjeren i ka promociji i afirmaciji zdravih stilova života“, navodi  se u saopštenju ove nevladine organizacije.

U okviru projekta je predviđeno održavanje edukacije za roditelje u cilju povećanja informisanosti o problemima, uzrocima i posledicama narkomanije, kao i izgradnji tehnika za rano prepoznavanje simptoma i znakova konzumacje droge i ostalih PAS-a kod omladine.

„Projekat sadrži  i održavanje informativne radionice sa predstavnicima Romske populacije  sa ciljem podizanja svijesti Romskih pripadnika o problemu zloupotrebe droga i o potrebi za njenim sprečavanjem, kao i o potrebi afirmacije zdravih navika življenja. Radna agenda projekta predviđa i  informativne radionice za učenike u Bijelom Polju, Mojkovcu i Kolašinu sa ciljem povećanja stepena informisanosti, razumijevanja i znanja učenika o štetnosti konzumiranja droge i psiho-aktivnih supstanci (PAS) i vrstama i obima posledica. Afirmacija zdravih stilova života i jačanje inicijative mladih u kreiranju zdravih i sportskih uvjerenja i interesovanja su takođe sastavni dio aktivnosti“, saopštavaju iz NVO “Novi poredak”.

Osim toga, projekat predviđa i obuku vršnjačkih edukatora  u cilju njihovih sticanja stručnih referenci u pravcu preventivnog djelovanja, pružanja savjeta i u uspostavljanja djelotvornih vještina i mehanizama ranog prepoznavanja korisnika droga među svojim vršnjacima.

U okviru projekta biće organizovane i fudbalske utakmice u cilju promocije sporta i zdravih životnih stilova.

Projekat će trajati 6 mjeseci, a predavači će biti prof. Tomislav Tomović i Miloš Kljajević.

Izvor: NVO Novi poredak