Problem nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori nije izražen (video)

U Crnoj Gori problem nasilnog ekstremizma nije posebno izražen, ali naša zemlja je uspjela da uspostavi kvalitetan strateški, normativni i institucionalni okvir za prevenciju i suočavanje sa ovim fenomenom, poručio je danas nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog terorizma, Dragan Pejanović.

Tokom panel diskusije u Bijelom Polju, Pejanović je kazao da su različiti oblici nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu globalne pojave, sa kojima se svako društvo mora aktivno i odlučno suprostavljati na loklanom, državnom, regionalnom i međudržavnom nivou.

„Uzimajući u obzir činjenicu da nijedna država nije imuna na ove pojave i da rizici postoje, u kontinuitetu se unapređuje rad svih relevantnih aktera i u Crnoj Gori je izgrađena kvalitetna organizaciona struktura institucija države i civilnog sektora, radi pruženja sistemskog odgovora , kako u dijelu prepoznavanja, praćenja, suzbijanja, tako i na planu sprovođenja konkretnih postupaka deradikalizacije, rentegracije i resocijalizacije“, podvukao je Pejanović.

On je istakao da naša zemlja sprovodi aktivnosti i na operativnom i na preventivnom planu i da je jedina država regiona koja je otišla korak dalje u prevenciji i oformila Nacionalnu platformu za borbu protiv nasilnog ektremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.

Pejanović je kazao da lokalni akteri, koji imaju dirketan kontakt sa društvenim zajednicama, imaju nezamjenljivu ulogu u prevenciji i suzbijanju ovih prijetnji.

„Svjesni činjenice da problemi nastaju upravo u lokalnim zajednicama, gdje postoje određeni radikalni pojedinci, Nacionalni operativni tim  (NOT) samostalno i u saradnji sa međunardnim organizacijama realizuje  obuke onih koji su na „prvoj liniji“ susreta sa eventualnim radikalizovanim pojednicima.   Saradnja sa jedinicma lokalne samouprave uspostavljena je I preko kontakt osobe i preko Zajednica opština. Iz svih jedinica loklalne samoupravA delegirani su predstavnici koji ostvaruju komunikaciju i saradnju sa NOT-om i Timom za pomoć  i zaštitu“, pojasnio je  nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog terorizma.

Pejanović je naglasio i da obrazovanje ima ključnu ulogu u prevenciji ovih pojava i to kroz podizanje svijesti, nivoa znanja i informisanosti mladih, ali i kroz razvoj vrijednosti, stavova i vještina, koje će ih učiniti kritičarima, otpornim na privlačnost propagande, radikalnih i ekstemističkih grupa i pojeidnaca.

Iako se Crna Gora nalazi u grupi manje potencjalno ugroženih zemalja, ovoj pojavi treba posvetiti posebnu pažnju, jer jedna neželjena aktivnost, može ostaviti nesagledive posljedice, poručio je danas  predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština, Veselin Grbović.

„U tom cilju treba jačati nacionlne, ali i međunarodne kapacitete, neophodne za suprostavljanje pojavi nacionalnog ekstremizma“, rekao je Grbović.

On je takođe istakao da lokalne uprave kao prvi servisi građana imaju važnu ulogu u svim nacionalnim aktivnostima, pa i u preveciji različitih oblika ugrožavanja života, slobode i imovine pojedinaca, kao i udara na državni poredak.

„Opštine moraju imati dobru komunikaciju sa svim svojim građanima, vjerskim zajednicama, mlađom populacijom, civilnim sektorom. Loklane uprave i mjesne zajednice su djelovi sistema koji su najbliži građanima i terbaju učiniti sve da pri najmanjoj sumnji nastanka ove pojave reaguju“, rekao je Grbović.

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština naglasio je i da se Crna Gora uspjela sačuvati od nasrtaja etnonacionalizma, koji su decenijama prijetili da ugroze njen identite i nacionalni kod.

„Crna Gora je prije svega građanska država sa sada mnogo jačim institucijama sistema i vođena mudrom politikom, koja uspijeva odolijevati svim vrstama nacionalizma“, podvukao je on.

Današnjoj panel diskusiji prisustvovao je i potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Bećirović, koji je poručio da nasilni eksremizam nije zastupljen u našoj opštini, ali da su u lokalnoj upravi svjesni da je prevencija najbolji način za suzbijanje svih negativnih pojava, pa  i ove.

Bećirović je istakao i da da nasilni ekstremizam ne može suštinski biti odlika nijedne vjere – religije.

„Niti se smije bilo koja optužiti za podsticanje i motivisanje ekstremizma, jer je suštinska odredba i priroda svake vjere, između ostalog, uspostavljanje mira i ljubavi među mladima“, kazao je potpredsjednik bjelopoljske opštine.

On je rekao da se aktivnosti koje Opština planira da sprovede na lokalnom niovu, prije svega tiču edukacije i prevencije.

„Kao jednu od značajnih preventivnih mjera, izdvajamo rad sa mladima, kako unutar škola, tako i kroz razne omladinske i nevladine organizacije koje su posvećene mladima.  Naše aktivnosti su usmjerene prema njima, jer su brojna istraživanja pokazala da su mladiposebno ranjivi da budu uključeni u puteve radikalizacije“, naveo je Bećirović.

Kako je naveo, politike koje sprovodi naša loklana uprava, kao i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo kulture, daju dobre rezutate, ali on je pozvao predstavnike nevladinih organizacija, vjerskih zajednica, obrazovnih ustanova i medija, da zajedno rade na implementaciji politika i primjera dobre prakse.

Današnja Panel diskusija  dio je programa ovogodišnje, trodnevne Nacionalne platforme, koja se održava u periodu od 11. do 13. decembra. Nacionalna platforma ima za cilj da kroz dijalog različitig segmenata društva omogući bolje razumijevanje, kako bi se kao društvo u cjelini borili  protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije.

Panel diskusiju organizuje Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u saradnji sa Nacionalnim međuresorskim operativnim timom za borbu protiv nasilnog ekstremizma i Opštinom Bijelo Polje.

Autorka: Sanja Čujović

Foto i video: Vladimir Jelić

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRZAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE