Objavljen konkurs za dodjelu opštinskih stipendija

Sekretarijat za lokalnu samoupravu objavio je konkurs za za dodjelu stipendija redovnim studentima za školsku 2019/20. godinu, za ovu namjenu Opština je opredijelila 50 000 eura.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti osnovnih i specijalističkih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj  godini najmanje 9,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

Takođe, kako je odlučeno na nedavnoj sjednici lokalnog parlamenta, pravo na opštinsku stipendiju  imaju i studenti koji su bez oba roditelja, lica sa invaliditetom i pripadnici romske populacije, bez obzira na uspjeh odnosno prosječnu ocjenu iz prethodne godine.

Za stipendiju mogu konkurisati i   studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja i to: profesor matematike, doktor medicine, doktor stomatologije, doktor veterine i diplomirani farmaceut,  kao i studenti  koji su se opredjelili  za nastavne programe  iz oblasti elektrotehnike, informatike, arhitekture, građevine i geodezije, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi.

Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:

uvjerenje o prebivalištu,

potvrdu o redovnom studiranju, tj. statusu redovnog studenta,

uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,

za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole i diploma „Luča“ „A“ ili „B“.

 Studenti iz stava 2 tačka I, kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju izvode iz matične knjige umrlih za roditelje, odnosno rješenje o invaliditetu.

Zahtjev za ostvarivanje prava  na stipendiju se dostavlja Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja Konkursa.

Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od 300,oo eura vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.Listu studenata koji su dobili stipendiju Sekretarijat objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine.

Izvor:bijelopolje.co.me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE