Romi da budu vidljivi članovi društva

NVO “Romi sa sjevera” u saradnji sa NVO “Romski pokret” predstavili su danas svoj projekat pod nazivom ”Izgradnja kapaciteta romskog civilnog sektora”.

Kako je kazala predsjednica te NVO i koordinatorka projekta Zineta Selimović, projekat je nastao sa ciljem povećanja uključenosti romske zajednice u process realizacije aktuelnog LPA za integraciju Roma u opštini Bijelo Polje te jačanje kapaciteta romskog civilnog sektora kako bi u buduće mogli samostalno djelovati u oblasti integracije Roma u širu zajednicu.

 

“Problem kojim smo se kroz projekat bavili jeste nedovoljno učešće i uticaj romske populacije u kreiranju i realizaciji planovai i programa koji se odnose na proces integracije Roma. Taj problem želimo riješiti ojačavanjem romskog civilnog sektora i pojedinaca i podsticanje njihovog uključenja u romski integracioni process, a da li smo dali doprinos rješavanju problema vidjećemo na kraju projekta” kazala je Selimović.

Predstavnica NVO “Romski pokret” Rozana Božović je kazala da su uz pomoć profesora Edina Višnjića i Gordane Vidaković, kao I mentora Gorana Joksimovića shvatili da moraju biti aktivni u procesu promjena uslova života Roma.

“Rezultati koje očekujemo da ostvarimo su najmanje osam Roma i Romkinja obučenih za rad u oblasti digitalnog opismenjavanja, sačinjavanje strateškog plana za ove dvije organizacije koje se bave integracijom Roma i formiranje koalicije “Mreža za integracije Roma u opštini Bijelo Polje od najmanje pet članica”,  kazala je Božović

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije i Ministarstva javne uprave.

 

Autorka: Vanja Šabanovioć

Foto i audio: Dalibor Rakočević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE