Bijelo Polje dobija moderno šetalište uz Lim

Parametri za idejni projekat izgradnje šetališta pored Lima, u sklopu projekta regulacije korita te rijeke, dogovoreni su na današnjem sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i kompanije Cestra iz Beograda, održanom u Bijelom Polju.

“Kroz projekat regulacije korita rijeke Lim, koji će početi naredne godine, biće riješeni višedecenijski problemi sa poplavama, sačuvaće se vodotoci, zaštitiće se stanovništvo, zemljište i objekti, a centralna zona grada dobiće šetalište, čime će se stvoriti moderna ambijentalna cjelina, koja će u potpunosti transformisati izgled Bijelog Polja, jer će izaći na rijeku“, kazao je predsjednik Smolović nakon sastanka.

Smolović se zahvalio ministru poljoprivrede, Milutinu Simoviću, koji je inicijator ovog projekta, koji će Ministarstvo realizovati u saradnji sa Svjetskom bankom.

Na današnjem sastanku je dogovorena izgradnja pješačke staze sa biciklističkom stazom u dužini od 1200 metara, koja će spojiti Nikoljački most sa Plavim mostom sa obije strane Lima.

Izvor:bijelopolje.co.me