Nedović: Znaci autizma ispoljavaju se u prvim godinama života (VIDEO)

Broj djece sa dijagnozom autizma u stalnom je porastu. U Crnoj Gori još uvijek nije poznat tačan broj autistične djece, osim podatka da je kroz Centar za autizam u poslednje dvije godine prošlo oko 80 mališana kojima je postavljena ova dijagnoza.

Tanja Nedović, defektolog-oligofrenolog kaže da je autizam stanje koje se manifestuje u ranom djetinjstvu a karakterišu ga teškoće u oblasti socijalne interakcije, komunikacije i limitiranog ili atipičnog poremećaja u ponašanju i interesovanju. Gostujući u emisiji “Tajne zdravlja” Radija Bijelo Polje, Nedović naglašava da je autizam rezultat disfunkcije centralnog nervnog sisitema, ali priroda te disfunkcije još nije poznata.

”Teškoće u okviru socijalnih interakcija se najčešće ogledaju u otežanom korišćenju neverbalnih vidova komunikacije, kao što je ostvarivanje kontakta očima, ekspresija lica, držanja tijela ili upotreba gestova u komunikaciji. Takođe, mogu da se jave teškoće u održavanju odnosa sa svojim vršnjacima u skladu sa uzrastom, kao i teškoće spontane inicijative za uključivanje u različite aktivnosti sa drugim ljudima. Što se tiče ostvarivanja komunikacije, govor se usporeno razvija ili se uopšte ne razvija, a osobe koje razviju govor najčešće ga ne koriste u namjeri prenošenja poruke i same konverazcije, javlja se odsustvo simboličke  igre. Što se tiče limitiranih i stereotipnih oblika interesovanja, ponašanja i aktivnosti, javlja se preokupacija jednim ili više ograničenih ili repetitivnih stereotipnih oblika interesovanja, ili preokupacija djelovima objekata”, kaže Nedović, dodajući da su ovo samo neki od znakova, koji ukazuju na postojanje autističnog poremećaja.

Nedović podsjeća da se znaci autizma mogu ispoljiti već u prvim mjesecima života. “Tako se dešava da na dodir reaguje grčenjem, umjesto privijanjem uz roditelja, ne reaguje na zvuk majčinog glasa ili povratak roditelja koje je bilo odsutno ili ne pruža ruke ka njemu, ne koristi kažiprst da ukaže na neke, njemu zanimljive objekte ili pojave. A upravo, odsustvo praćenja objekata ili osoba pogledom i odsustvo simboličke igre, korisni su indikatori za moguće postojanje autističnog poremećaja”, poručuje Nedović.

Repriza emisije “Tajne zdravlja” biće emitovana na programu Radija Bijelo Polje od 20:15 časova.

 

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Autorka: Tanja Dangubić

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska relaizacija: Milan Knežević

Audio obrada: Vladimir Jelić

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRZAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE