18 kandidta obučeno za ugostiteljstvo

Privatna ustanova organizatora obrazovanja odraslih "Durmitor" u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore uspješno je realizovala program obrazovanja odraslih za zanimanje kuvar/ica i pomoćni kuvar/ica. 

Direktor ustanove Vuković Predrag kazao je da je 27. Maja  počela realizacija još jedne od mjera aktivne politike zapošljavanja, i to obuka za 18  nezaposlenih lica sa evidencije Biroa rada Bijelo Polje i Mojkovac, od čega 10 lica za zanimanje pomoćni kuvar/ica i 8 lica za zanimanje kuvar/ica. 

Privatna ustanova organizatora obrazovanja  odralkih "Durmitor" licencirali je organizator obrazovanja od 2011.godine za ugostiteljska zanimanja i u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore uspješno je realizovao  veliki broj projekata.

Obuka za zanimanje pomoćni kuvar/ica trajala je dva mjeseca dok je obuka za zanimanje kuvar/ica trajala tri mjeseca.

Program se izvodio planiranom dinamikom, PU OOO "Durmitor" je obezbijedio opremljen prostor za teoriju i praksu kao i kvalifikovane profesore koji su izvodili praktični i teorijski dio.

Troškove obuke finansirao je u potpunosti Zavod za zapošljavanje Crne Gore. 

Svim polaznicima obuke uručeni su sertifikati, a kako je kazao direktor ustanove Predrag Vuković, ugostiteljstvo sjevera Crne Gore bogatije je za 18 lica koje je spremno za nova zapošljavanja.

 

Saopštenje i foto: PU OOO "Durmitor"