Istraživanje kao osnova za zaštitu rijeka u Bijelom Polju

Opština Bijelo Polje angažovala je tim stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Podgorice, koji će raditi na detaljnom naučnom istraživanju Lima radi njegove zaštite i unapređenja.

Sredstva za ovo istraživanje obezbijeđena su iz budžeta Opštine Bijelo Polje kroz Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019. godinu.

Sekretar za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović kazao je da se angažman stručnjaka odnosi na istraživanje rijeke Lim, ali i njegovih pritoka Ljuboviđe i Bistrice, te da je istraživanje predviđeno i Lokalnim planom zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine.

"U sklopu ovog istraživanja biće sprovedeno terensko istraživanje stanja biodiverziteta Lima i njegovih glavnih pritoka radi izrade kompletne studije nultog stanja, zatim procjena stanja populacija, ugroženosti i rasprostranjenja zaštićenih i ,,Natura 2000“ vrsta na području cijele opštine s akcentom na akvatične vrste. Biće sprovedena istraživanja i monitoring ekološki i ekonomski značajnih vrsta, uključujući rijetke, ranjive i ugrožene vrste, izrađena studija zaštite Lima i glavnih pritoka (Bistrice i Ljuboviđe) sa jasnim indikatorima čijim monitoringom bi se pratio oporavak rječnih ekosistema u bjelopoljskoj opštini" kazao je Ćorović.

On je naveo da će na osnovu rezultata ovog istraživanja, koje će poslužiti kao bazna studija, napraviti izvještaj i izraditi precizan plan monitoringa ekosistemskih komponenti za budući period.

“Predviđen je i prijedlog vremena ribolova, dozvoljenih tehnika ribolova, opreme, alata i vrste mamaca, kojima se može loviti na određenom ribolovnom lokalitetu, zatim mjere za zaštitu i održivo korišćenje ihtiofaune, prostorini raspored granice i mjere za zaštitu posebnih staništa riba, kao i mjere spašavanja riba sa plavnih područja, mjere za unapređenje ribolovnog turizma, prijedloge za organizaciju ribočuvarske službe i smjernice za edukaciju ribolovaca naveo je Ćorović.

Terenska istraživanja će prema njegovim riječima trajati pet dana tokom kojih će se izvršiti uzorkovanje na 13 lokaliteta”, rekao je Ćorović.

Ovo istraživanje će poslužiti Opštini za donošenje određenih odluka sa ciljem zaštite i unapređenja rijeka Lima, Ljuboviđe i Bistrice. Sredstva za ovo istraživanje obezbijeđena su iz budžeta Opštine Bijelo Polje kroz Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019. godinu.

Sekretar za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović kazao je da se angažman stručnjaka odnosi na istraživanje rijeke Lim, ali i njegovih pritoka Ljuboviđe i Bistrice, te da je istraživanje predviđeno i Lokalnim planom zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine.

Ovo istraživanje će poslužiti Opštini za donošenje određenih odluka sa ciljem zaštite i unapređenja rijeka Lima, Ljuboviđe i Bistrice.

Izvor:Sajt Opštine