U toku novi projekat Udruženja za podršku OSI

Bjelopoljsko Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom realizuje projekat “Za samostalan život osoba sa invalidtetom”, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života OSI.

Projektom je predviđeno da šest lica bude angažovano kao podrška osabama sa invaliditetom, zapošljenim u Udruženju za podršku osobama sa invaliditetom i u radionici D.O.O. PROFI-OSI.

“Ovim projektom želimo uticati na poboljšanje kvaliteta života i socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, takođe cilj nam je da se OSI radno I socijalno integrišu, ali i da smanjimo posljedice dugoročne nezaposlenosti”, navodi se u saopštenju Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom, u kojem se napominje da očekuju da će se zahvaljujući ovom projektom podići stepen razumijevanja i senzibiliteta društva za probleme i prava osoba sa invaliditetom.

Projekat “Za samostalan život osoba sa invalidtetom” podržan je od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja odlukom iz 2018.god. u vrijednosti od 24.750,00 €.

Projekat  traje 12 mjeseci, odnosno od 21. marta 2019.god. do 21. marta 2020.god.

Izvor: Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom