Usvojeni Odluka o organizovanju Centra za sport i rekreaciju, izvještaj o radu za prethodnu, sa programom rada za 2019. godinu

Jedan od osnovnih ciljeva koji će pratiti rad Centra za sport i rekreaciju u 2019. godini jeste omasovljavanje i promocija sporta, saopšteno je na današnoj sjednici SO Bijelo Polje, na kojoj je i usvojen Predlog Odluke o organizovanju ove javne ustanove, izvještaj o radu i poslovanju za prethodnu, sa programom rada za ovu godinu, a data je i saglasnost na Statut.

Osim Izvještaja o radu i poslovanju za prošlu godinu, sa Programom rada za 2019. godinu, za koje je glasao 21 odbornik, dok je jedan bio uzdržan, ostali predlozi su jednoglasno usvojeni. 

Damjan Knežević, koji je u prethodnom mandatu bio direktor ove ustanove, istakao je da se sport u Bijelom Polju prošle godine veoma dobro razvijao, te da su postignuti najbolji rezultati u poslednjih 10 ili čak 15 godina. 

Zahtjev pojedinih odbornika bio je da se dostave iznosi sponzorstava sportskim klubovima na nekom od narednih zasijedanja, što će biti i učinjeno, dodao je Knežević. 

Ova ustanova je u 2019. godinu ušla je sa usvojenom Strategijom razvoja sporta za period 2018-21 godina, koja definiše postojeće stanje sporta, kao i smjerove unapeđenja sporta, i upravo će se na taj dokument oslanjati u radu, saopšteno je iz Centra za sport i rekreaciju.

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Vladimir Jelić

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE