Usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu

U nastavku devete sjednice lokalnog parlamenta, nakon diskusije, odbornici su sa 22 glasa za i jednim uzdržanim usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu. 

Direktor JU Muzej Bijelo Polje, Željko Raičević, istakao je da su u prethodnom periodu raznovrsnim programima težili zadovoljenju kulturnih potreba građana, te da će i u narednom periodu biti posvećeni tom cilju, organizujući tradicionalne manifestacije, ali i nove, kao što je slikarska kolonija “Slikari Lazovići”.

Raičević je napomenuo i da je ministar kulture, Aleksandar Bogdanović, prilikom nedavne posjete obećao da će izdvojiti 100 000 eura za rekonstrukciju zgrade Muzeja, te poručio da će biti sve završeno do kraja godine. 

Azra Mulić iz DPS-a istakla je da je apsolutno jasno da je Muzej Bijelo Polje glavni nosilac nasljeđa naše kulturne baštine, te jedan  je­dan od stu­bo­va kul­tu­re Bi­je­log Po­lja i ču­var bo­ga­te ku­t­no – isto­rij­ske pro­šlo­sti na­šeg gra­da. 

„Iako je od osnivanja više puta mijenjao status i organizacionu strukturu, uvijek je bio u službi čuvanja i njegovanja tradicije našeg grada, te dio bogatog kulturnog života Crne Gore. Da je tako, dokazuje se iznova svake godine, organizovanjem proljećnog likovnog salona “Bjelopoljsko likovno proljeće“, tradicionalne izložba dječijih radova, obilježavanjem manifestacije “Noć muzeja”, a ozbiljnost i posvećenost rada ove institucije dokazana je i pokretanjem prva likovne kolonija "Slikari Lazovići", kojom će biti upotpunjeno likovno bogatstvo  Bijelog Polja i države Crne Gore”, navela je Mulić.

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Vladimir Jelić

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE