Sjutra sedma sjednica SO Bijelo Polje

Sedma sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje, sa sedamnaest tačaka dnevnog reda, održaće se sjutra, sa početkom u 10 časova.

Pred odbornicima će se naći Izvještaj o radu predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave za 2018. Godinu, izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2018.godinu, prijedlozi odluka o organizovanju Službe Skupštine, o organizovanju JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“, o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“, kao i predlog o određivanju naselja koja pripadaju području osnovnih škola na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Takođe, odbronici će se izjasniti i o odlukama o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o sufinansiranju izgradnje stambeno-poslovnog centra, o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa broj 1 Ugovora o sufinansiranju izgradnje stambeno-poslovnog centra, predlogu odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa za opštinu Bijelo Polje, o refinansiranju kreditnih obaveza Opštine Bijelo Polje, o predlogu o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu, kao i o prijedlozima odluka odavanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja i o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore.

Na dnevnom redu sedme sjednice lokalnog parlamenta su i izvještaiji o radu i poslovanju za prethodnu godinu i programi rada za tekuću i to za DOO “Parking – servis” Bijelo Polje, Javnu ustanovu Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju  “Tisa”, Javnu ustanovu “Ratkovićeve večeri poezije”  i OO “Crveni krst” Bijelo Polje.

Sjednicu lokalnog parlamenta Radio Bijelo Polje će direktno prenositi.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE