Potpisan ugovor o sufinansiranju izrade projekta obnove južnog i sjevernog paraklisa na crkvi Sv. Apostola Petra i Pavla

Ministar kulture, Aleksandar Bogdanović, potpisao je sa sekretarkom Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saidom Čikić,  ugovor o sufinansiranju izrade projekta obnove južnog i sjevernog paraklisa na crkvi Sv. Apostola Petra i Pavla, u iznosu od 24 hiljade eura.

Ministar Bogdanović je istakao da je kulturna baština prioritet svih savremenih državnih politika i dugoročni resurs, koji su nam ostavili naši preci i povjerili da čuvamo za buduće generacije.

“Rukovodeći se time, Ministarstvo kulture prioritetno se opredijelilo za zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa i prenošenje provjereno dobre prakse prethodnih generacija budućim, u što autentičnijem stanju”, istakao je Bogdanović.

Kako je kazao, Ministarstvo kulture je Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu, obuhvatilo 85 projekata predloženih od strane nacionalnih i opštinskih javnih ustanova i samostalnih organa uprave iz oblasti kulturne baštine, uključujući i druge subjekte koji doprinose zaštiti, unaprijeđenju i popularizaciji kulturne baštine.

“Projeti se u najvećem dijelu odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima iz grupe fizički najugroženijih. Pored navedenog, Programom su tretirana i prezentacija i popularizacija kulturne baštine, edukacija i doedukacija stručnog kadra i tehničko-tehnološko osavremenjavanje lokalnih i nacionalnih institucija, a sa ciljem unaprijeđenja uslova za obavljanje muzejske, bibliotečke, kinotečke, arhivske i konzervatorske djelatnosti”, rekao je ministar kulture, napominjući da je Programom zaštite i očuvanja za 2019. godinu izdvojeno 1.132.000 eura.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saida Čikić, saopštila je da će se projekat obnove južnog i sjevernog paraklisa na crkvi Sv. Apostola Petra i Pavla realizovati do 1.oktobra 2019. Godine.

“Obnavlja se  južni i sjeverni paraklis na Crkvi Sv . Apostola Petra i Pavla, čiji je ktitor knez Miroslav poklonio crkvi jevanđelje, jedan od najstarijih i najljepših rukopisa pisanih na pergamentu ćiriličnim pismom. Realizacijom projekta stvaraju se uslovi za sprovođenje daljih aktivnosti na zaštiti i očuvanju ovog kulturnog dobra, objasnila je Čikić.

Osim ovog projekta, Ministrastvo kulture će podržati 84 projekta na teritori cijele Crne Gore kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu.

Izvor: bijelopolje.co.me