O uticaju zagađenog vazduha na zdravlje građana 17. januara u Bijelom Polju

Uticaj i posljedice lošeg kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništa i životnu sredinu, tema je okruglog stola  koji će sjutra, 17. januara, biti održan u hotelu “Bijela rada”.

Na skupu će učestvovati predstavnici lokalne samouprave, nevladinog sektora, Osnovnog državnog tužilaštva i policije, a biće  riječi  između ostalog,  o stanju životne sredine  i institucionalnom okviru na nacionalnom nivou, u cilju  suzbijanja nastajanja šteta uzrokovanih požarima ili drugim prirodnim i vještački izazvanim katastrofama.

Takođe, razgovaraće se  i o obavezi državnih organa, institucija i lokalne zajednice u slučajevima lošeg kvaliteta vazduha ili prekoračenja otrovnih materija u njemu i  ulozi  policije u primjeni svojih ovlašćenja u slučajevima izvršenja krivičnih djela u životnoj sredini. 

Učesnici okruglog stola predložiće i mjere u cilju ublažavanja posljedica zagađenja vazduha u urbanim sredinama  kao i jačanju međusektorske saradnje. Organizator konferencije je NVO “Breznica” iz Pljevalja.