Seminar o djelovanju i finansiranju NVO 21. septembra u Bijelom Polju

Seminar Djelovanje i finansiranje NVO-a u Crnoj Gori - "Mogućnosti i izazovi", koji je dio strateških aktivnosti u pridruživanju EU, biće održan u subotu, 21. septembra u hotelu “Franca” u Bijelom Polju, sa početkom u 10 časova, u organizaciji NVO Identitet.

Seminar je jedna od aktivnosti projekta “Evropska luča demokratije u Crnoj Gori”,podržanog od Ministarstva javne uprave na javnom konkursu „Dijalog za Evropu“, u oblasti evropske integracije Crne Gore.

Koncipiran je kao jednodnevna interaktivna cjelina u kojoj će se pristupiti metodologiji upoznavanja sa uslovima apliciranja NVO-a na EU fondove i generalno podržavati svaku NVO koja ima aspiraciju da se razvija i da ispunjava uslove za apliciranje.