Pinakls, tajanstvena pustinja šiljaka u kojoj se ponekad niotkuda pojavljuju šume

Dugo skrivena i neotkrivena Pinakls pustinja na jugozadu Australije jedno je od najmanje posjećivanih čuda prirode na kontinentu, pa i šire. Na hiljade krečnjačkih šiljaka najrazličitijih oblika i veličina rasuto je na površini od oko 4 km2 u moru zlatastog pijeska. Poput začarane vojske ili kakve smrznute šume ovaj predio uliva strah i jezu u kosti svakome ko se okuraži da ga posjeti. Nedostatak tragova ikakve ljudske aktivnosti i sablasni vjetar koji baca u kovitlac sitna zrna pijeska doprinosi osjećaju užasa i usamljenosti.