Koristite sirće za čišćenje, a ne hemikalije

U Crnoj Gori nijesu rađena istraživanja o tome kakav uticaj na zdravlje ljudi imaju sredstva za čišćenje. Iz Instituta za javno zdravlje, ipak upozoravaju da prilikom čišćenja pojačano korišćenje hemikalija može dovesti zdravlje u opasnost, zato preporučuju da za čišćenje koristite sirće.