Saopstenje o odlukama Vlade donijetim 9.jula 2020. bez odrzavanja sjednice

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 9. jula 2020.godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2020. Analizom je obuhvaćena realizacija ekonomske politike u 2019. i u I kvartalu 2020. godine, odnosno, dat je osvrt na ostvarenja i kretanja makroekonomskih parametara (BDP, cijene, tržište rada, monetarni i eksterni sektor) i javnih finansija.

Simović sa predstavnicima OEBS/ODIHR: NKT smatra da je moguće organizovati cio izborni proces uz očuvanje javnog zdravlja

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), kao subjekat koji integriše sve relevantne društvene činioce, smatra da je moguće organizovati cio predstojeći izborni proces u pravcu poštovanja svih odredaba Ustava i zakonâ i prava svakog građanina Crne Gore da bira i bude biran, uz neprikosnoveni prioritet očuvanja javnog zdravlja – saopštio je predsjednik NKT Milutin Simović danas na sastanku sa predstavnicima Kancelarije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).