Pejović može da se žali Upravnom sudu

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović ima zakonsko pravo da se u roku od 20 dana žali Upravnom sudu na odluku Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), kojom je utvrđeno da je suprotno Ustavu i zakonu istovremeno bio ambasador pri Evropskoj uniji (EU).