Negativno mišljenje na završni račun budžeta Kolašina

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na završni račun budžeta Opštine Kolašin za prošlu godinu. Zbog obima i težine nepravilnosti koje je utvrdila državna revizija Kolegijum DRI je odlučio da se izvještaj dostavi Vladi, ministarstvima finansija i javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama. Izvještaj je proslijeđen i skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, piše Pobjeda.