IJZ-u stiže dodatna oprema za testiranje

Institut za javno zdravlje sklopio je ugovor sa firmom Farmon o hitnoj nabavci Laboratorijske plastike za potrebe Centra za medicinsku mikrobiologiju (odjeljenje za molekularnu dijagnostiku) neophodan za rad na ispitivanju novog koronavirusa.

Ugovor o nabavci opreme vrijedan je 10.000 eura, a firma Farmont obavezala se da će u narednih 10 dana Institutu isporučiti traženu opremu.

I Dom zdravlja Podgorica je sklopio ugovor o hitnoj nabavci zaštitinih rukavica i maski. Firma „MVE Antiseptici“ isporučiće Domu zdravlja rukavice u vrijednosti od 3.200 eura i maske u vrijednosti od 27.000 eura.

U ugovoru koji je potpisan, navodi se da se dobavljač obavezuje da opremu isporuči odmah po potpisivanju ugovora.

 

Izvor:RTCG