Skupština izabrala novi Odbor za izbor i imenovanje

Lokalni parlament izabrao je, sa 33 glasa za i jednim protiv, predsjednika i članove novog Odbora za izbor i imenovanje. Funkciju predsjednika ovog najvažnijeg skupštinskog tijela ubuduće će obavljati Abaz Kujović, dok su za članove izabrani Abaz Dizdarević, Vesna Pavićević, Rade Ranitović i Marko Ljujić.

U nastavku druge sjednice Skupštine Opštine odbornicima je preostalo da izaberu još predsjednike i članove stalnih radnih tijela Skupštine (Odbori i Savjeti), a izjasniće se i prijedlozima  odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Bijelo Polje, davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“ o razrješenju direktora i određivanju vršioca dužnosti direktora Centra. Na dnevnom redu su i izbor i imenovanja.

Teskt:TanjaDangubić

Foto:Vladimir Jelić

Lokalni parlament okončao rad, izabrani članovi skupštinskih radnih tijela

U nastavku druge sjednice, Skupština je danas imenovala predstavnike Odbora za Statut i propise, finanasije, privredu i razvoj, planiranje, uređenje prostora i stambeno-komunalne djelatnosti, Odbora za društvene djelatnosti, kao i Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i evropske integracije,

Takođe, izabrani su i članovi Savjeta za zaštitu životne sredine, osobe sa invaliditetom i hendikepirana lica, za predstavke i pritužbe, za rodnu ravnopravnost, kao i Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova.

Prethodno je izabran  Odbor  za izbor i imenovanje.  Funkciju predsjednika ovog najvažnijeg  skupštinskog tijela ubuduće će obavljati Abaz Kujović, dok su za članove izabrani Abaz Dizdarević,Vesna Pavićević, Rade Ranitović i Marko Ljujić.

Odbornici su većinom glasova, za vršioca dužnosti sekretara Skupštine Opštine do imenovanja novog sekretara, imenovali Ajselu Pačariz, koja je i do sada obavljala tu funkciju.

Skupština je takođe, razriješila dosadašnjeg direktora Centra za kulturu i za vršioca dužnosti, do raspisivanja konkursa za izbor direktora, imenovala  Lejlu Skoko.

 

Teskt:TanjaDangubić

Foto:Vladimir Jelić