I danas radovi na modernizaciji elektro-mreže

Zbog planiranih radova na mreži bez struje će od 8 do 9 i od  17 do 18  časova Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir. Struju od 8 do 18 sati neće imati ni Bistrica Boturići, Bistrica-Dolac, Kostenica-Nova TS, Unevina-Gošin most, Podbrežje, Konatari i Sutivan, saopštili su iz CEDIS-a.

Predstavljen edukativno-zabavni program „Inkluzija DA, diskriminacija NE“

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju "Oaza" zajedno sa volonterima iz škole OŠ "Dušan Korać" ,Srednje stručne škole i studenata, večeras su kroz edukativno – zabavni program  „Inkluzija DA, diskriminacija NE" govorili o pravima lica sa invaliditetom, a predstavili su i zakonsku regulativu iz oblasti socijalne i dječje zaštite, obrazovanja i zapošljavanja.